Вибір концептуалізації проблемної ситуації інтелектуальним агентом в задачах прийняття рішення

2023;
: cc. 235 - 242
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж

Дослідження стосовно автономного інтелектуального агента нині на передньому краї упровадження рішень штучного інтелекту в усіх сферах економіки. Інтелектуальні автономні системи поєднують використання розпізнавання образів, міркувань, прийняття рішень, концептуальних методів і методів моделювання. Важливою частиною упровадження інтелектуального агента є пошук концептуалізації, яка підходить для поточної проблемної ситуації. Незважаючи на прогрес у розробленні автономних інтелектуальних агентів, люди набагато гнучкіші та креативніші у створенні правильних концептуалізацій. Вони плавно адаптуються до поточної ситуації та відфільтровують усі неістотні деталі, використовуючи різні перспективи та подання для тих самих об’єктів. У цьому дослідженні зроблено припущення, що кожен інтелектуальний агент динамічно створює власну онтологію, яку використовує для інтерпретації локальних знань. Відображення встановлюються між цією локальною онтологією та онтологіями інших агентів, коли це необхідно, щоб обмінюватися та повторно використовувати знання. У статті наведено формальну модель проблемної ситуації в контексті операції прийняття рішення. Описано моделі, які використовують для прийняття рішень, та їх взаємозв’язки. У другій частині статті проаналізовано процес вибору концептуалізації та зроблено висновок, що цей вибір здійснюється на кількох рівнях, починаючи від вибору агента-респондента з відповідною областю знань, вибору та узгодження онтологій агентів, вибору патернів та мов патернів, моделей, які краще відповідають ситуації, і, нарешті, вибору відповідних інтерпретацій понять і відношень. Наприкінці вирішено проблему вибору релевантного провайдера знань за допомогою модифікованого методу TOPSIS. Запропонований підхід і напрями дослідження допоможуть зробити гнучкішим концептуальне моделювання проблемних ситуацій інтелектуальними агентами.

 1. Autonomous Vehicle Market Size, Share, Trends, Report 2023–2032. https://www.precedenceresearch.com/ autonomous-vehicle-market
 2. Катренко А. В., & Пасічник В. В. (2013). Прийняття рішень: теорія та практика. Львів: Новий Світ-2000
 3. Dıaz A., Motz R., & Rohrer E. (2011). Making ontology relationships explicit in a ontology network. AMW, 
 4. Rahman H., & Hussain M. I. (2020). A comprehensive survey on semantic interoperability for Internet of Things: State of the art and research challenges. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 31(12), e3902.
 5. Klein M. (2001, August). Combining and relating ontologies: an analysis of problems and solutions. In OIS@ IJCAI.
 6. Bhatt M., Rahayu W., Soni S. P., & Wouters C. (2007). OntoMove: A Knowledge Based Framework for Semantic Requirement Profiling and Resource Acquisition. Australian Software Engineering Conference, 137–146. https://doi.org/10.1109/aswec.2007.36
 7. Mitra P., & Wiederhold G. (2004). An ontology-composition algebra. Handbook on Ontologies, 93–113. https://doi.org/10.1007/978-3-540-24750-0_5
 8. Euzenat J. (2008). Algebras of ontology alignment relations. In The Semantic Web-ISWC 2008: 7th International Semantic Web Conference, ISWC 2008, Karlsruhe, Germany, October 26–30, 2008. Proceedings, 7, 387–402. Springer Berlin Heidelberg.
 9. Savić M., Ivanović M., Jain L. C., Savić M., Ivanović M., & Jain L. C. (2019). Analysis of Ontology Networks. 148, 143–175.
 10. Bonacin R., Calado I., & dos Reis J. C. (2018). A Metamodel for Supporting Interoperability in Heterogeneous Ontology Networks (K. Liu, K. Nakata, W. Li, & C. Baranauskas, Eds.; Vol. 527, 187–196). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94541-5_19.
 11. Zavadskas E. K., Mardani A., Turskis Z., Jusoh A., & Nor K. M. (2016). Development of TOPSIS method to solve complicated decision-making problems – An overview on developments from 2000 to 2015. International Journal of Information Technology & Decision Making, 15(03), 645–682.