Управління портфелем проєктів у мультипроєктному середовищі

2023;
: cc. 99 - 113
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Створення портфелю проєктів – важливе науково-практичне завдання, оскільки стосується всіх галузей життєдіяльності людини, не є винятком сфера інформаційних технологій. Дослідження показало, що сьогодні уже є множина підходів для вирішення поставленого завдання, кожен з яких характеризується певними особливостями. Проаналізовано відомі методи розподілу ресурсів, наведено їх класифікацію та показано, що переважно вони визначаються як задачі лінійного програмування, матриці розподілення ресурсів чи реалізуються на основі емпіричних знань. Модель формування портфеля проєктів подано у вигляді задачі цілочислового лінійного програмування. Для відображення принципів функціонування системи та інформаційних потоків використано структурний підхід. Проаналізовано та вибрано інструментальні засоби розроблення. Результатом роботи став прототип програмного забезпечення. Подальші дослідження будуть спрямовані на верифікацію роботи системи та конструювання суміжних модулів.

 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (2021). Project Management Institute; Seventh edition
 2. Heagney J. (2022). Fundamentals of Project Management, Sixth Edition. HarperCollins Leadership.
 3. Kerzner H. (2022). Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to Measuring and Monitoring Project Performance 4th Edition, Wiley.
 4. Archibald R. (2018). Management of high-tech programs and projects. Book on Demand Ltd.
 5. Vasilyuk, A., Basyuk, T. (2023). Algorithm algebras for modeling resource distribution in IT projects. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Information Systems and Networks, No. 13,  156–166.
 6. Sikka V. (2019). Maximizing ROI on Software Development. Auerbach Publications; 1st edition
 7. Katrenko А. (2009). Operations Research. Magnolia-2006, 2009.
 8. Saati T. (2012) Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World, New Edition 2001 (Analytic Hierarchy Process Series, Vol. 2). RWS Publications; 3rd Revised edition.
 9. Tooke T. An Inquiry Into the Currency Principle; the Connection of the Currency With Prices and the Expediency of a Separation of Issue From Banking. Hassell Street Press.
 10. Hathaway T., Hathaway A. (2016). Data Flow Diagrams – Simply Put!: Process Modeling Techniques for Requirements Elicitation and Workflow Analysis. CreateSpace Independent Publishing Platform.
 11. Blokdyk G. (2021). Data Flow Diagram A Complete Guide – 2020 Edition. 5STARCooks.
 12. Valacich J., George J., Hoffer J. (2020). Modern Systems Analysis and Design 9th Edition. Pearson; 9thedition
 13. Practice Standard for Work Breakdown Structures (2019) - Third Edition Third edition. Project Management Institute; Third edition.
 14. Haugan   G.   (2022).   Work   Breakdown   Structures   for   Projects,   Programs,   and   Enterprises. ReadHowYouWant; Large type / large print edition.
 15. Dionisio C. (2017). A Project Manager's Book of Forms: A Companion to the PMBOK Guide 3rd Edition. Wiley; 3rd edition.
 16. Kogon K., Blakemore S., Wood J. (2015). Project Management for the Unofficial Project Manager. BenBella Books; 1st edition.
 17. Rebiere O., Rebiere C. (2017). Mastering the Gantt Chart: Understand and use the “Gantt Project” open source software efficiently! Independently published.
 18. Shirodkar  S.  (2020).  Learning  Microsoft  Project  2019:  Streamline  project,  resource,  and  schedule management with Microsoft’s project management software. Packt Publishing.
 19. Harris P. (2021). Planning and Control Using Microsoft Project 365 and 2021: Including 2019, 2016 and 2013. Eastwood Harris Pty Ltd.