Автоматизація процесу розвитку базової онтології на основі аналізу текстових ресурсів

2010;
: сс. 319 – 325
Authors: 

Литвин В.В

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто автоматизацію побудови онтології на основі аналізу текстових ресурсів. Розвиток онтології починається з деякої базової онтології, яка задає досліджувану предметну область. Розроблено алгоритм розвитку такої онтології.

1. Досин Д.Г. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях // Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник. – Львів: Цивілізація, 2009. – 414 с. 2. Даревич Р.Р. Mетод автоматичного визначення інформаційної ваги понять в онтології бази знань / Р.Р. Даревич, Д.Г. Досин, В.В. Литвин // Відбір та обробка інформації. – 2005. – Вип. 22(98). – С.105–111. 3. Даревич Р.Р. Застосування інформаційних технологій для координації наукових досліджень // Р.Р. Даревич, Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Л.С. Мельничок. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – 240 с. 4. Рассел С. Искусственный интеллект / С. Рассел, П. Норвиг. – М., СПб., К.: Вильямс, 2006. – 1408 с. 5. Даревич Р.Р. Оцінка подібності текстових документів на основі визначення інформаційної ваги елементів бази знань / Р.Р. Даревич, Д.Г. Досин, В.В. Литвин, З.Т. Назарчук // Искусственный интеллект. – Донецк. – № 3. – 2006. – С.500–509.