Інтелектуальний аналіз матеріально-технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу

2015;
: сс. 364 - 379

Андруник В.А. Інтелектуальний аналіз матеріально-технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу / Андруник В.А., Чирун Л.Б., Чирун Л.В. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 21 назва.

Authors: 

Андруник В.А., Чирун Л.Б., Чирун Л.В.

Національний університет «Львівська політехніка» 
1 кафедра інформаційних систем та мереж, 
2 кафедра програмного забезпечення

Нові інформаційні, телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано структуру побудови ІС-аналізу матеріально- технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу.

1. Рашкевич Ю.М. «Болонський процес та нова парадигма вищої освіти ». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 — 166 с.
2. Катренко А.Ю. «Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації ». — Львів,.2003.
3. Берко А.Ю. «Застосування баз даних ». — Львів.- 2007.
4. Ліцензійні умови надання освітніх послуг в сфері вищої освіти. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 N9847.
5. Брукс Ф. Как создаются программные системы. — С.- Петербург: Символ, 2001. — 495с.
6. Голощук, Р.О. Математичне моделювання процесів дистанційного навчання / Р.О. Голощук, В.В. Литвин, Л.В. Чирун, В.А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів 2003. — № 489. — Стор.100-109.
7. Завалій Т. І. Інтелектуальний аналіз результатів психологічного тестування / Т. І. Завалій, Ю. В. Нікольський, Т. В. Шестакевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2008. — № 631 : Інформаційні системи та мережі. — С. 113-138. — Бібліографія: 15 назв.
8. Чирун Л. В. Інтелектуальний аналіз таблиць прийняття рішень у системах електронної комерції / Л. В. Чирун, Т. В. Шестакевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2008. — № 621 : Інформаційні системи та мережі. — С. 230-239.
9. Берко, А.Ю. Intranet архітектура інтелектуальних систем електронного навчання / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів 2001. — № 438. — Стор.3-10.
10. Інтерактивна взаємодія та зворотній зв’язок в системі дистанційного навчання / Р.О. Голощук, В.А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів 2002. — № 464. — Стор.44-53.
11. Висоцька, В.А. Система опрацювання структури електронного підручника / В.А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів 2003. — № 489. — Стор.49-63.
12. Mitra Sushmita, Pal Sankar K., Mitra Pabitra. Data mining in soft computing framework: a survey, IEEE Transactions on Neural Networks, Vol.
13, Issue 1, 2002. 13. Acuna E., Rodriguez C. The Treatment of Missing Values and its Effect in the Classifier Accuracy. // In D. Banks, L. House, F.R. McMorris, P. Arabie, W. Gaul (Eds), Classification, Clustering and Data Mining Applications, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg, 2004, c.639-648.
14. Jan Komorowski, Lech Polkowski, Andrzej Skowron, Rough Sets: A Tutorial. // Eds. S.K.Pal and A. Skowron, Rough Fuzzy Hybridization: A New Trend in Decision-Making, Spriner-Verlag, Singapore, 1998.
15. Grzymala-Busse J.W. Rough Set Strategies to Data with Missing Attribute Values. // Proceedings of the Workshop on Foundation and New Directions in Data Mining, associated with the third IEEE International Conference on Data Mining, November 19-22, 2003, Melbourne, FL, USA, c.56-63.
16. Latkowski R. Metody wniоskowania w oparciu o niekompletny opis obiektow, Warszawa, 2001. http://logic.mimuw.edu.pl/Grant2003/prace/BMscLatkowski.pdf.
17. Øhrn A. ROSETTA Technical Reference Manual, 2001. http://www.idi.ntnu.no/~aleks/.
18. Pawlak Z. Rough Sets — Theoretical Aspects of Reasoning about Data, volume 9 of Series D: System Theory, Knowledge Engineering and Problem Solving. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1991.
19. Grzymala-Busse J.W. MLEM2 — Discretization During Rule Induction. // Proceedings of the IIPWM’2003, International Conference on Intelligent Information Processing and WEB Mining Systems, Zakopane, Poland, June 2-5, 2003, Springer Verlag, c.499-508.
20. Konias S., Chouvarda I., Vlahavas I., Maglaveras N. A Novel Approach for Incremental Uncertainty Rule Generation from Databases with Missing Value Handling: Application to Dynamic Medical Databases. Medical Informatics & The Internet in Medicine, Taylor & Francis, Vol. 2005, Issue 5, 2005.
21. Komorowski J., Polkowski L., Skowron A. Rough Sets: A Tutorial. // Eds. Pal S. K. and Skowron A. Rough Fuzzy Hybridization: A New Trend in Decision-Making, Spriner-Verlag, Singapore, 1998.