Застосування контент-аналізу для опрацювання текстових масивів даних

2015;
: сс. 282 - 292
Автори: 
Кісь Я.П., Висоцька В.А., Чирун Л.Б., Фольтович В.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Запропоновано методи аналізу контенту для інтернет-газети. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах аналізу контенту та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми синтаксичного та семантичного аналізу контенту та функціональних сервісів управління контентом.

1. Берко А. Системи електронної контент-комерції / А. Берко, В. Висоцька, В. Пасічник. — Л: НУЛП, 2009. — 612 с.
2. Іванов В. Контент-аналіз: Методологія і методика дослідження ЗМК / В. Іванов. — Київ, 1994. — 112 с.
3. Иванов С. Статистический анализ документальных информационных потоков / С. Иванов, Н. Круковская // Научно-техническая информация. — 2004. — № 2. — С. 11–14.
4. Клифтон Б. Google Analytics / Б. Клифтон. — М: ООО «И.Д.Вильямс», 2009. — 400 с.
5. Ландэ Д. Основы моделирования и оценки електронных информационных потоков / Д. Ландэ, В. Фурашев, С. Брайчевский, О. Григорьев. — К.: Інжиніринг, 2006. — 348 с.
6. Пасічник В. Математична лінґвістика / В. Висоцька, В. Пасічник, Ю. Щербина, Т. Шестакевич. — Л: Новий Світ, 2012. — 359 с.
7. Солтон Д. Динамические библиотечно-информационные системы / Д. Солтон. — М.: Мир, 1979. — 560 с .
8. Федорчук А. Контент-мониторинг информационных потоков // БНАН, Киев,2005.№ 3. Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05fagmip.html.
9. Boiko B. Content Management Bible. — Hoboken, 2004. — 1176 p.
10. CM Lifecycle Poster / Content Management Professionals. — Режим доступу: http://www.cmprosold.org/resources/poster/.
11. CMIS. Part I — Introduction, General Concepts, Data Model, and Services / EMC, IBM and Microsoft Corporation. —2008. — 76 p.

Кісь Я.П. Застосування контент-аналізу для опрацювання текстових масивів даних / Кісь Я.П., Висоцька В.А., Чирун Л.Б., Фольтович В.М. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 11 назв.