Розроблення архітектури інтелектуальної системи на основі інноваційних методів навчання студентів

2017;
: cc. 220 - 228

Шаховська Н. Б. Розроблення архітектури інтелектуальної системи на основі інноваційних методів навчання студентів / Н. Б. Шаховська, В. А. Висоцька, О. О. Скотар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 220–228.

Authors: 

Шаховська Н. Б., Висоцька В. А., Скотар О. О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто віртуальну лабораторію комп’ютерних ігор під назвою SAUDAI – інноваційні методи навчання студентів ІТ-напрямів, що спонукають до самостійного вивчення матеріалу та породжують цікавість студентів до навчання та наукових досліджень.

1. Голощук Р. Математичне моделювання процесів дистанційного навчання / Р. Голощук, В. Литвин, Л. Чирун, В. Висоцька // Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2003. –№ 489. – С. 100–109.

2. Рашкевич Ю. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти / Ю. Рашкевич. – Львів: Львівська політехніка. – 2014. – 168 с.

3. Голощук Р., Висоцька В. Інтерактивна взаємодія та зворотний зв’язок у системі дистанційного навчання // Вісник Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2002. – № 464. – С. 44–53.

4. Берко А. Intranet архітектура інтелектуальних систем електронного навчання / А. Берко, В. Висоцька // Вісник Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2001. – № 438. – С. 3–10.

5. Висоцька В. Система опрацювання структури електронного підручника / В. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. –2003. – № 489. – С. 49–63.

6. Methods based on ontologies for information resources processing / [V. Lytvyn, V. Vysotska, L. Chyrun, D. Dosyn] // LAP, Germany. – 2016. – 324 с.

7. Берко А. Системи електронної контент-комерції / А. Берко, В. Висоцька, В. Пасічник. – Львів: Львівська політехніка,2009. – 612 с.

8. Математична лінгвістика. / [В. Пасічник, Ю. Щербина, В. Висоцька, Т. Шестакевич]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 359 с.

9. Висоцька В. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / В. Висоцька; Львівська політехніка. – Львів, 2014. – 27 с.

10. Vysotska V. Linguistic Analysis of Textual Commercial Content for Information Resources Processing / V. Vysotska // TCSET’2016. – Lviv–Slavskе, Ukraine, 2016. – P. 709–713.

11. Бісікало О. Виявлення ключових слів на основі методу контент-моніторингу україномовних текстів / О. Бісікало, В. Висоцька // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – №1(36). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016/1. – С. 74–83.

12. Chyrun L. Informational resources processing intellectual systems with textual commercial content linguistic analysis usage constructional means and tools development / L. Chyrun, V. Vysotska, I. Kozak // Econtechmod. – Lublin; Rzeszow, 2016. – 5(2). – P. 85–94.

13. Vysotska V. Analysis of business processes in electronic content-commerce systems / V. Vysotska, L. Chyrun, P. Kozlov // Econtechmod. –5(1). – Lublin–Rzeszуw, 2016. – P. 111–125.

14. Vysotska V. Design and analysis features of generalized electronic content-commerce systems architecture / V. Vysotska, L. Chyrun, P. Kozlov // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. – IAPGOS, Poland, 2016. – 6(2). – P. 48–59.

15. Vysotska V. Process Analysis in Electronic Content Commerce System / V. Vysotska, R. Hasko, V. Kuchkovskiy // CSIT’2015. – Lviv: Lviv Polytechnic, 2015. – P. 120–123.

16. Lytvyn V. Designing Architecture of Electronic Content Commerce System / V. Lytvyn, V. Vysotska // CSIT’2015. – Lviv: Lviv Polytechnic, 2015. – P. 115–119.

17. Vysotska V. Analysis Features of Information Resources Processing / V. Vysotska, L. Chyrun // CSIT’2015. – Lviv: Lviv Polytechnic, 2015.– P. 124–128.

18. Vysotska V. The Means Structure of Information Resources Processing in Electronic Content Commerce Systems / V. Vysotska, L. Chyrun // JISCT. – 3(3). – Punjab, India, 2015. – P. 241–248.

19. Алєксєєва К. Технологія управління комерційним web-ресурсом на основі нечіткої логіки / К. Алєксєєва, А. Берко, В. Висоцька // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 3(34). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. –С. 71–79.

20. Висоцька В. Концептуальна модель опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції / В. Висоцька, Л. Чирун // Математичні машини і системи. – 2015. –№ 3. – С. 179–190.

21. Чирун Л. Особливості методів контент-аналізу текстових масивів даних web-ресурсів в межах регіону / Л. Чирун, В. Кучковський, В. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – № 829. – С. 296–320.

22. Алєксєєва К. Особливості процесу управління web-ресурсом комерційного контенту на основі нечіткої логіки / К. Алєксєєва, А. Берко, В. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – № 826. – Львів. – С. 201–211.

23. Кучковський В. Застосування методів Інтернет-маркетингу для аналізу Web- ресурсів в межах регіону / В. Кучковський, В. Висоцька, С. Нитребич, Р. Оливко // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – №832. – С. 129–164.

24. Висоцька В. Управління Web-проектами електронного бізнесу для реалізації комерційного контенту / В. Висоцька, А. Нога, П. Козлов // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – № 814. – С. 421–434.

25. Козлов П. Сучасні технології управління Web-ресурсами в інформаційній системі аналізу сервісу цифрової дистрибуції / П. Козлов, В. Висоцька, Л. Чирун // Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – № 832. –С. 103–128.

26. Шаховська Н. Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до проведення самостійних наукових досліджень / Н. Шаховська, В. Висоцька, Л. Чирун // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – № 832. – С. 254–284.