Передумови гармонійного розвитку економіки України

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Питання гармонійного розвитку стали предметом гострих дискусій та обговорень протягом кількох останніх десятиліть, основна увага яких зосереджується на важливості формування політик, процедур та цілей для імплементації ініціатив такого розвитку. Останнє уможливлюється за умови наявності передумов та потенціалу на макрорівні. З огляду на зазначене, актуалізується необхідність у дослідженні окресленої проблематики на вітчизняному просторі. Основна мета статті – виявлення основних передумов гармонійного розвитку української економіки на підставі аналізуванні макроекономічних індикаторів на кінець 2019 р. З метою досягнення поставленої цілі виокремлено такі завдання. По-перше, визначити й окреслити фактори, що сприяють розвитку української економіки чи стримують його. По-друге, використовуючи теорію Елкінгтона про існування трьох проєкцій гармонійного розвитку, проаналізувати макроекономічні показники національної економіки на кінець 2019 р. Основна увага зосереджується, власне, на економічній та соціальній проєкціях гармонійного розвитку, оскільки, на думку авторів, саме макроіндикатори цих сфер найбільшою мірою свідчать про існування передумов для упровадження ініціатив такого розвитку. В роботі проаналізовано такі макроекономічні показники: валовий внутрішній продукт, розмір зовнішньої торгівлі, рівень інфляції, безробіття та корупції. Окремо досліджено соціальну складову, яка впливає на гармонійний розвиток економіки, а саме доступ до освіти та відповідно рівень освіченості населення. Крім цього, проаналізовано обсяги інвестицій в країну і найпривабливіші галузі для іноземних інвесторів. На основі аналізування динаміки зазначених показників на кінець 2019 р. здійснено узагальнення про наявність у вітчизняній економіці передумов забезпечення її гармонійному розвитку. По-третє, в статті визначено галузі, які можуть зробити найбільший внесок у розвиток української економіки. За результатами аналізування індикаторів стану та розвитку галузей економіки виокремлено три сфери бізнесу, які, на думку авторів, володіють найбільшим потенціалом для гармонійний розвитку, а саме: підприємства малого і середнього бізнесу, галузь інформаційних технологій та аграрний сектор. Саме окреслені види підприємницької діяльності можуть стати вихідними пунктами для якісної перебудови національної економіки, що в підсумку приведе до гармонізації економічного, соціального аспектів та турботливого ставлення до навколишнього природного середовища. Результати проведеного дослідження будуть цікавими як для дослідників, так і для практиків, а саме для розуміння сучасних можливостей України щодо імплементації цілей, політики та стратегій забезпечення гармонійного розвитку та для поступу наукової дискусії на предмет трактування та упровадження концепції гармонійного розвитку на національному рівні.

 1. Bruntland G. H. (1987) Our Common Future: The World Commission on Environment and Development; Oxford University Press: Oxford, UK.
 2. Elkington J. B. (1997). Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.
 3. Elkington J. B. (2001). The Chrysalis Economy: How Citizen CEOs and Corporations Can Fuse Values and Value Creation. Oxford: Capstone/John Wiley & Sons.
 4. Giddings B., Hopwood B. and O’Brien G. (2002). Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development, Sustainable Development, Vol. 10. No. 4, 187–196.
 5. Hill R. C. and Bowen P. A. (1997). Sustainable construction: principles and a framework for attainment, Construction Management and Economics, Vol. 15 No. 3, 223–239.
 6. Trading Economics (2020). Ukrainian Hryvnia. Retrieved from:  https://tradingeconomics.com/ukraine/ currency (Accessed: 9 January 2020).
 7. The World Bank (2020). Inflation, consumer prices (annual %) – Ukraine. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=UA (Accessed: 11 January 2020).
 8. IMF (2019). Ukraine. Retrieved from: https://www.imf.org/en/Countries/UKR (Accessed: 11 January 2020).
 9. MOF (2019). Domestic Bonds. Retrieved from: https://mof.gov.ua/en/ovdp (Accessed: 17 December 2020).
 10. The World Bank (2019). Ukraine: Building the domestic debt market for local currency issuances. Retrieved from:                       https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/11/04/ukraine-building-the-domestic-debt-market-for-local- currency-issuances (Accessed: 24 December 2020).
 11. Trading Economics (2020). Ukraine Corruption Index. Retrieved from: https://tradingeconomics.com/ ukraine/corruption-index (Accessed: 14 December 2020).
 12. IOM (2019). Ukraine. Retrieved from: https://www.iom.int/countries/ukraine (Accessed: 11 January 2020).
 13. Trading Economics (2019). Ukraine – economic indicators. Retrieved from: https://tradingeconomics.com/ukraine/indicators (Accessed: 6 January 2020).
 14. The World Bank Ukraine (2019a). Overview economy  of Ukraine 2019. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/overview#3 (Accessed: 29 October 2019).
 15. The World Bank Ukraine (2019b). GDP per capita (current US$) – Ukraine, Russian Federation, United Kingdom, Poland 2019. Retrieved from:   https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2018&locations=UA-RU-GB-PL&start=2008 (Accessed: 29 October 2019).
 16. Trading Economics (2019). Inflation. Retrieved from: https://tradingeconomics.com/ukraine/core-inflation-rate (Accessed: 29 December 2019). 
 17. Ukrinform (2019). Average monthly salary in Ukraine. Retrieved from: https://www.ukrinform.net/rubric- economy/2696059-average-monthly-salary-in-ukraine-reaches-381-economic-development-ministry.html (Accessed: 29 December 2019).
 18. National bank of Ukraine (2020). Value of exports of goods and services. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ (Accessed: 6 January 2020).
 19. Ukrinform (2019). Ukraine  – 2019. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2680599- ukraina2019-ekonomicnij-rozvitok-zagalom-pozitivnij.html (Accessed: 19 January 2020).
 20. Trading Economics (2019). Ease of doing business in Ukraine. Retrieved from: https://tradingeconomics.com/ukraine/ease-of-doing-business (Accessed: 10 January 2020).
 21. Doing business (2019). Training for Reform.  Retrieved from: https://www.doingbusiness.org/content/dam/ doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf (Accessed: 10 January 2020).
 22. Ministry for Development of Economy, Trade, and Agriculture of Ukraine (2019). Investment activities in Ukraine. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=en-GB&id=14fdd5c9-70b6-4f46-b2f2- 842dfc4a7b3f&title=InvestmentActivityInUkraine (Accessed: 19 January 2020).
 23. Ukrstat.org (2018). Institutions of tertiary education. Retrieved from: https://ukrstat.org/en/operativ/ operativ2005/osv_rik/osv_e/vuz_%20rik_e.htm (Accessed: 29 October 2019).
 24. UaTribune (2019). Literacy and education in Ukraine. Retrieved from: https://uatribune.com/en/literacy-and- education-in-ukraine/.
 25. Trading Economics (2019). Ukraine Unemployment rate. Retrieved from: https://tradingeconomics.com/ ukraine/unemployment-rate.
 26. Epravda (2019a). How discounting will affect personal finances. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/12/13/654827/ (Accessed: 18 January 2020)
 27. Trading Economics  (2019). Ukraine Foreign Direct Investment Retrieved from: https://tradingeconomics.com/ukraine/foreign-direct-investment (Accessed: 20 January 2020)
 28. Epravda (2019). The State Statistics Committee published the rating of the largest investors in Ukraine. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/29/654294/ (Accessed: 23 January 2020).
 29. Startup Blink (2019). Startup Ecosystem Ranking Report 2019. Retrieved from: https://report.startupblink.com/ (Accessed: 21 October 2019).
 30. Kyivpost (2018). Ukraine`s Most Promising Sectors for Investors. Retrieved from: https://labs.kyivpost.com/ ukraine-investment/.
 31. The   OECD   (2018a).   Overview   of   the   business   sector   in   Ukraine,   p.   14.   Retrieved   from: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Compendium-Entreprise-Statistics-Ukraine- 2018-EN.pdf (Accessed: 21 October 2019).
 32. Trading Economics (2019). Ukraine Unemployment Rate. Retrieved from: https://tradingeconomics.com/ ukraine/unemployment-rate (Accessed: 5 November 2019).
 33. The OECD (2018b). Number of enterprises, p. 16. Retrieved from: https://www.oecd.org/eurasia/ competitiveness-programme/eastern-partners/Compendium-Entreprise-Statistics-Ukraine-2018-EN.pdf (Accessed: 21 October 2019).
 34. The      OECD        (2018c).    Regional    statistics    on      enterprises    in     2017,    p.     30.      Retrieved    from: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Compendium-Entreprise-Statistics-Ukraine- 2018-EN.pdf (Accessed: 21 October 2019).
 35. Samsung Research (2019). Samsung R&D Institute Ukraine. Retrieved from: https://research.samsung.com/srk (Accessed: 16 October 2019).
 36. Medium (2018). 16 Unicorn Startups with R&D Offices in Ukraine. Retrieved from: https://medium.com/x1group/16-unicorn-startups-with-r-d-offices-in-ukraine-6243cd0ddd61 (Accessed: 16 October 2019).
 37. Unit.city (2019). The first Ukrainian innovation park – the gateway to UA tech scene. Retrieved from: https://unit.city/en/home/ (Accessed: 16 October 2019).
 38. BioUkraine (2019). The Ukrainian government launches the National Startup Fund. Retrieved from: https://bioukraine.org/news/ukrainian-government-launches-national-startup-fund/. (Accessed: 21 October 2019).
 39. UNDP        (2019).    Ukraine    joins       the      Global    Network     of      Accelerator    Labs.       Retrieved    from: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/presscenter/pressreleases/2019/launch_of_accelerator_lab.html (Accessed: 16 October 2019).
 40. Bloomberg (2019). Eastern Europe Feeds on a Shrinking Ukraine. Retrieved from: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-02-20/eastern-europe-feeds-on-a-shrinking-ukraine (Accessed:  16 October 2019). 
 41. Daria Prokaza (2019). What to expect and fear for Ukrainian business in 2019? Retrieved from: https://hromadske.ua/posts/chogo-chekati-ta-boyatisya-ukrayinskomu-biznesu-u-2019-roci. (Accessed: 15 October 2019).
 42. Tema 2000 Ltd (2018). Agriculture in Ukraine. Retrieved from: http://tema2000.com.ua/ukraine-in- detail/agriculture-in-ukraine.html. (Accessed: 14 January 2020).
 43. Trading Economics (2020). Ukraine GDP from agriculture Retrieved from: https://tradingeconomics.com/ukraine/gdp-from-agriculture. Accessed: (14 January 2020).
 44. Business Ukraine (2020). UKRAINE IS EMERGING AS THE WORLD'S NEXT AGRICULTURAL SUPERPOWER. Retrieved from: http://bunews.com.ua/economy/item/ukraine-feeds-the-world. Accessed: (7 January 2020).
 45. Wikipedia (2020). Silskohospodarski uhiddia. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Сільськогосподарські_угіддя Accessed: (9 January 2020).
 46. Vox Ukraine (2019). Land Reform Strategy in Ukraine Until 024. Retrieved from: https://voxukraine.org/en/land-reform-strategy-in-ukraine-until-2020. Accessed: (28 January 2020).
 47. Export.gov (2020). Ukraine – agricultural sector. Retrieved from: https://www.export.gov/article?id=Ukraine- Agricultural-Machinery. Accessed: (4 January 2020).