Methods Andmeans of Development of Territorial Communities in the Direction of Repairing Roads

2018;
: pp. 123 - 128
Автори: 
Vasyl Lytvyn, Zoriana Rybchak, Iryna Zavuschak

Department of Information Systems and Networks, Lviv Polytechnic National University, S. Bandery Str., 12, Lviv, 79013, UKRAINE, E-mail: zoriana.l.rybchak@lpnu.ua

The article deals with the modeling of the repair of the roads of the territorial community in the presence of funds and depending on the state of roads. To simulate the proposed search method using the minimum spanning tree algorithm based on modified Prima. Examples of the use of the proposed approach within the framework of the Khodoriv territorial communities are presented.

  1. Закон України (2015). Про добровільне об’єднання територіальних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
  2. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п
  3. Стан ураїнських доріг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://censor.net.ua/news/430063/95_ukrainskih_dorog_ostayutsya_v_neprig...
  4. Стан про ремонту доріг в Україні на сьогодні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://censor.net.ua/news/430172/ukravtodoru_nado_organizatsionno_pravil...
  5. В. В. Литвин, Д. І. Угрин, А. М. Фітьо, «Моделювання процесу формування територіальних громад як задачі розбиття графу», Східно-Європейський журнал передових технологій, № 1/4(79), С. 47–52, 2016.
  6. В.В. Литвин, Д. І. Угрин, О.Д. Іллюк, С. В. Білоус, З. Л. Рибчак, «Система оптимізації маршрутів туризму на основі модифікації генетичного та мурашиного алгоритмів», Вісник НУ ЛП № 872, С. 210–220, 2017.
  7. В. В. Литвин, Д.І.Угрин, А.М.Фітьо «Формалізація задачі формування територіальних громад», 11 Міжнародна науково-практична конференція „Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС” (27 червня – 1 липня 2016). – Жукин. – С. 290-292
  8. Макконелл Дж., «Основи сучасних алгоритмів: 2-е доповнене видання», М.: Техносфера, 2004, 368с.
  9. В. А. Евстигнеев, «Применение теории графов в программировании», М.: Наука, 1985, 352 с.
  10. М. Свами, К. Тхуласираман «Графы, сети и алгоритмы», М.: Наука, 2014, 256с.