Computer testing as innovative tool of measuring knowledge of english

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто питання підвищення ефективності вимірювання знань англійської мови у слухачів мовних курсів за допомогою залучення комп’ютерного тестування. Досліджено теоретичні та методичні аспекти комп’ютерного тестування. Обґрунтовано зміст і форму комп’ютерного вимірювання знань та описано алгоритм його застосування. Описано аналітичне дослідження щодо кількості осіб, які пройшли тест та були зараховані на навчання, а також проаналізовано точність тестування.

1. Мелешко І. Сучасні методи оцінювання знань, комп’ютерне тестування [Електронний ресурс] / І. Мелешко – Режим доступу до джерела: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1021.

2. Обрізан К. М. Вимоги до комп'ютерних тестових систем / К. М. Обрізан // Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць. – Херсон, 2003. – 173 с.

3. Павлович А. Використання інформаційних технологій в сучасних методах викладання іноземної мови професійного спрямування [Електронний ресурс] / А. Павлович. – Режим доступу до джерела: http://confesp.fl.kpi.ua/ node/1021.

4. Рахлецька В. Я. Особливості використання комп’ютерного тестування у навчанні англійської мови в нефілологічному вищому навчальному закладі / В. Я. Рахлецька // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2010. – № 4. – С. 189-193.

5. Сізих І. В. Моделі та комп’ютерні технології адекватних процесів тестування / І. В. Сізих. – К.: Нац. ун-т ім. Шевченка, 2002. – 133 с.

6. Фетісов В. С. Комп’ютерні технології в тестуванні: навч.-метод. посіб. / В. С. Фетісов. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 140 с.

7. Ханіна О. М. Проблема тестування в сучасній методиці викладання іноземної мови / О. М. Ханіна // Іноземні мови. – 2004. – № 1. – 424 с.

8. TOEFL American College Test : Practice the… Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.usaeducationguides.com/american_college_ test.html. – Заголовок з екранa.

9. The GRE – Graduate Record Examination [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.takethegre.com/. – Заголовок з екранa.

10. SAT Practice – Prepare with Official SAT Test Prep Questions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sat.collegeboard. org/practice. – Заголовок з екранa.

11. Oxford Placement Test [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.oxfordenglishtesting.com/DefaultMR.aspx?id=3034&menuId=1

12. www.loc.lviv.ua