Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Мар'яна КІЦА,  кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент,
доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації, Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. Князя Романа, 3, 79005,Львів, Україна,
e-mail:  imkitsa@gmail.com
ORCID IDScopusPublonsGoogle Scholar

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Ірина МУДРА,  кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент,
доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації, Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. Князя Романа, 3, 79005,Львів, Україна,
e-mail:  ariane@ukr.net
ORCID IDScopusPublonsGoogle Scholar

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Максим БАЛАКЛИЦЬКИЙ,   доктор наук із соціальних комунікацій, доцент,
професор кафедри журналістики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Україна.
ORCID IDPublons

e-mail:  m.balaklytskyi@karazin.ua

Зоряна ГАЛАДЖУН, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики та засобів масової комунікації, Національний університет «Львівська політехніка»,

e-mail: galadzhyn_zoryana@ukr.net 

Олена КУЗНЕЦОВА,   доктор філологічних наук,
професор кафедри журналістики та засобів масової комунікації, Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. Князя Романа, 3, 79005,Львів, Україна,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-gP1aA8AAAAJ&hl=uk

e-mail: olena.d.kuznetsova@lpnu.ua 

Антоній РЖЕУСЬКИЙ,    кандидат наук із соціальних комунікацій,
асистент кафедри кафедри інформаційних систем та мереж, Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. Князя Романа, 3, 79005,Львів, Україна,
ORCID IDPublons

e-mail: antonii.v.rzheuskyi@lpnu.ua

Наталія ВЕРЕТЕННІКОВА,    кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент,
асистент кафедри інформаційних систем та мереж, Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. Князя Романа, 3, 79005,Львів, Україна,
ORCID IDScopus

e-mail: nataliia.v.veretennikova@lpnu.ua

Вієра КАЧИНОВА,    доктор наук з соціальних комунікацій,
Факультет масмедійної комунікації Університету святих Кирила та Мефодія у Трнаві, Словаччина.
Scopus

e-mail: viera.kacinova@ucm.sk 

Зигінтас ПЕКІУЛІС,   професор,
завідувач кафедри журналістики та аудіовізуальних медій Вільнюського університету, Литва.
Scopus

e-mail: zygintas.peciulis@kf.vu.lt

Павел ІЗРАЕЛ,    професор,
завідувач кафедри журналістики Католицького університету в м. Ружомберок, Словаччина.
Scopus

e-mail: pavel.izrael@ku.sk

Ласт МОЙО,    PhD у сфері соціальних комунікацій,
професор Американського Університету. Нігерія.
Scopus

e-mail: lastmoyo1@gmail.com 

Дана ПЕТРАНОВА, PhD, проф., кафедра соціальних комунікацій Сілезького університету,
м. Катовіце, Польща;

e-mail: dana.petranova@us.edu.pl

Мігель Вісенте-МАРІНЬО,   кандидат наук з комунікацій, доцент,
завідувач кафедри Факультету соціальних, правових та комунікаційних наук, Університет Валладолід, Іспанія.
ORCID IDScopus

e-mail: miguel.vicente@uva.es 

Норберт ВРАБЕЦЬ,   кандитат наук,
доцент кафедри медій Факультету масмедійної комунікації Університету святих Кирила та Мефодія у Трнаві, Словаччина.
Scopus

e-mail: nvrabec@gmail.com 

СЕКРЕТАРІАТ:

Христина БІЛОГРАЦЬ, кандидат наук з соціальних комунікацій,
асистент кафедри журналістики та засобів масової комунікації, Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. Князя Романа, 3, 79005,Львів, Україна

e-mail: khrystyna.r.bilohrats@lpnu.ua