Процес рецензування

Процес рецензування

Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Представлені рукописи спрямовуються як мінімум одному, та здебільшого двом зовнішнім експертам, що працюють у відповідній галузі.

Стаття проходить процедуру подвійного анонімного рецензування («double blind peer review»). У разі позитивних рецензій вона рекомендується до друку. Якщо обидві рецензії негативні, стаття відхиляється. Якщо ж на статтю надійшло дві протилежні за оцінкою рецензії (негативна та позитивна), редакційна колегія подає статтю на рецензування третьому рецензенту. Редакція залишає за собою право прийняти до друку статтю, якщо вона не відповідає деяким вимогам за умови доопрацювання тексту автором. Остаточне рішення про допуск статті до друку приймає редакційна колегія. У разі відхилення статті автор має можливість ознайомитися з текстом рецензії та редакторською правкою.

Середній час, протягом якого проводиться попередня оцінка рукопису - 30 днів. Середній період, протягом якого здійснюється рецензування статей - 60 днів.                                                                      Середній час публікації статті - 150 днів.

Правила для рецензентів

  1. Основне завдання рецензента - це оцінка надісланих статей. Він чи вона приймають рішення публікувати чи відхилити надіслані статті. Рецензент може через головного редактора надсилати поради для автора з метою покращення надісланої статті.
  2. Рецензент комунікує з головним редактором або виконавчими секретарями журналу.
  3. Рецензент повинен бути знаним фахівцем у сфері, яка представлена у надісланій статті.
  4. Кожна надіслана стаття розглядається як конфеденційний матеріал і може надсилатися до обраних головним редактором рецензентів або виконавчими секретарями після консультацій з головним редактором.
  5. Рецензент повинен бути об'єктивним, інформувати головного редактора або виконавчих секретарів про виявлені подібності у надісланих статтях зі статтями, які він чи вона знають; повідомляти про знайдений плагіат тощо.  
  6. Прийняття чи відхилення надісланих статей повинні бути обґрунтованими й базуватися на ясних, чітко сформульованих аргументах рецензентів, в яких повинна бути відсутньою будь-яка персональна критика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
AttachmentSize
Бланк рецензії62 KB