Редакційна політика

Редакційна етика та процедура рецензування здійснюється відповідно до принципів, декларованих Комітетом з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics / COPE). До друку приймаються оригінальні наукові статті, які не були опубліковані раніше та не перебувають на розгляді в інших виданнях і розкривають такі тематичні напрями: теорія, історія традиційних і новітніх ЗМІ, рекламна  інформація в ЗМІ, інформаційні війни, термінологічна і жанрова парадигми в засобах масової комунікації. У журналі публікуються наукові статті українською, англійською, польською,  та російською та мовами.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право приймати статті до друку або відмовити автору у публікації. Під час прийняття рішення щодо публікації або відхилення статті редакційна колегія керується політикою журналу (відповідність науковій спеціалізації), основними вимогами до публікацій тощо. Редакція журналу має право відхилити/повернути статтю для доопрацювання, якщо вона не відповідає вимогам або прийняти її до друку, якщо до неї немає зауважень.

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • подвійне «сліпе» рецензування статей;
  • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
  • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
  • чітке дотримання графіку виходу журналу.

Редакційна колегія приймає наукові роботи виключно за їх змістом та правильністю оформлення незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, політичних поглядів, етнічної приналежності, громадянства тощо.