ВИКОРИСТАННЯ ОПИТУВАНЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У ВИСВІТЛЕННІ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2020 РОКУ У ТЕЛЕНОВИНАХ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Для багатьох українців «вікном» у світ новин є телебачення, насамперед телевізійні новини. На підставі вивчення новинних випусків всеукраїнських каналів можна зазначити, що незважаючи на те, що місцеві вибори були присутні на усіх телеканалах, вони не викликали в медіа такого великого інтересу, як президентські чи парламентські перегони, що може свідчити про незначну увагу центральних медіа до політики на місцях.

З огляду на підвищений суспільний інтерес до соціології у виборчий період, важливе значення має грамотне поширення соціологічної інформації. Людям важливо дізнаватися з медіа про достовірні рейтинги, подані у супроводі обов’язкових методологічних відомостей. 

Як показує дослідження, найбільш проблемним під час поширення соціологічної інформації виявилося оприлюднення у медіа відомостей про замовників. Маніпуляції результатами опитування відбувалися і через використання досліджень від сумнівних і псевдосоціологічних структур та ігнорування при цьому інформації від відомих і авторитетних організацій. Подібне недотримання стандартів висвітлення опитувань громадської думки є порушенням вимог Виборчого кодексу і призводить до нехтування прав громадян на повну та об’єктивну інформацію про вибори.

Можна зробити висновок, що телемовлення, як популярний серед українців канал отримання інформації, не дало аудиторії повноцінного доступу до результатів соціологічних досліджень про місцеві вибори. У статті запропоновані можливі шляхи виходу з такої ситуації. Це, зокрема, підвищення відповідальності ЗМІ за поширення неповної та недостовірної інформації про опитування. Важливо також, щоб соціологічні служби надавали вичерпні відомості про свої дослідження. Якщо соціологічні компанії будуть відкриті та подаватимуть у своїх звітах вичерпний обсяг інформації, у медіа буде більше можливостей надати громадськості повні відомості про опитування. Також підвищення загальної медіаграмотності, вміння інтерпретувати результати опитування та з’ясовувати їх достовірність і надійність сприятимуть опірності громадян до маніпуляції соціологічними відомостями в медіа.

  1. Остапа С. Телебачення та соціальні мережі найбільше вплинуть на вибір громадян на місцевих виборах – Ольга Айвазовська. Режим доступу : https://vybory.detector.media/2020/09/10/telebachennya-ta-sotsialni-mere....
  2. Виборчий Кодекс України: редакція від 24.10.2020. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text
  3. Продавці рейтингів. База псевдосоціологів // Тексти.org.ua. Режим доступу: http://texty. org.ua/d/socio/.
  4. Довженко О., Зубченко Я., Красовська З., Крумін О. Ще одні «найбрудніші вибори». Головні тенденції інфопростору 28 вересня – 4 жовтня 2020 року. Детектор виборів. Режим доступу :  https://vybory.detector.media/2020/10/05/sche-odni-najbrudnishi-vybory-h...
  5. Harmatiy O. V. (2020).TV news coverage of election-related public opinion data: media literacy is necessary for their consuming. Media Education. № 60 (2). P. 246–254.
  6. Білаш І., Гарматій О. Соціологічна інформація як складова телевізійних новин (за матеріалами загальноукраїнського телеканалу “1+1”) // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. 2020. Вип. 4. С. 3–10.
  7. Гарматій О. В. Дотримання законодавчих норм щодо поширення соціологічних відомостей на телебаченні // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2019. № 3 (39). С. 30–36.