НАУКОВИЙ VS РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОНТЕНТ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ТЕЛЕДИСКУРСІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Стаття присвячена висвітленню екологічної тематики в новинних програмах українського телебачення. На підставі вивчення випусків новин на загальноукраїнському телевізійному каналі “1+1” та спеціалізованому телеканалі “ЕCO TV” акцентується на важливості медіадискурсу для промоції знань з екології з метою формування загальної екологічної культури, екологічної свідомості та проекологічної поведінки громадськості. Загалом, в сучасному українському екологічному теледискурсі присутній сегмент наукового контенту, але його обсяг є незначним порівняно з розважальним. Екологічна тематика потребує більшої уваги та більших зусиль загальнонаціональних і спеціалізованих ЗМІ для кількісного і якісного розвитку екожурналістики, підвищення наукової та екологічної грамотності громадян. Актуальність дослідження визначається тим, що масмедіа значною мірою розширюють суспільне розуміння екології як науки про довкілля та привертають увагу суспільства до екологічної тематики. Нині виникнення частих екологічних лих і катастроф, зростання рівня забруднення навколишнього середовища спричиняють усвідомлення необхідності економії ресурсів, створення екологічно ощадливих, мало- і безвідходних технологій, зниження викидів шкідливих речовин і, що дуже важливо, викликають посилення уваги громадськості до екологічного медіадискурсу. ЗМІ відіграють важливу роль у формуванні громадської думки з питань екології та поширенні екологічного знання для масової аудиторії. Тому сьогодні як ніколи необхідно якісно подавати екологічну тематику в мас-медійному просторі та формувати високу екологічну свідомість громадськості.

1. ПРООН Україна. ПРООН навчає журналістів працювати з екологічною тематикою. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressrelease....

2. Малькова Т., Царик В. Екологічна політика та охорона навколишнього природного середовища в українських ЗМІ: дослідження. К. : Зелене досьє, 2018. 30 с.

3. Višňovský, J., Greguš, Ľ., Mináriková, J., Kubíková, K. (2019). Television news as an information source and its perception in Slovakia. Communication Today, 10 (1), pp. 41–60.

4. Internews. Дослідження “Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа у 2021 році”. Режим доступу: https://detector.media/infospace/article/193921/2021-11-18-doslidzhennya....

5. Укрінформ. Презентація нового опитування USAID-Internews щодо споживання медіа. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3113580-prezentacia-novogoopit....

6. 1+1 media. Телеканал 1+1. Режим доступу: https://media.1plus1.ua/ua/media/channels/1plus1.

7. Данькова Н. Детектор телерейтингів: “Плюси” на коні. Режим доступу: https://detector.media/ rinok/article/192066/2021-09-16-detektor-telereytyngiv-plyusy-na-koni/.

8. Дивись.info. (2020). Нацрада оприлюднила свіжі рейтинги телеканалів. Режим доступу: https://dyvys.info/ 2020/01/28/natsrada-oprylyudnyla-svizhi-rejtyngy-telekanaliv/.

9. ECO TV. Про нас. Режим доступу: https://eco-tv.com.ua/.

10. Житарюк В., Житарюк М. Ідейно-аргументний потенціал екологічної публіцистики (на прикладі світового бестселера Наомі Кляйн “Змінюється все. Капіталізм проти клімату”). Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Вип. 46. С. 173–179.

11. Ковальчук О. Екологічна проблематика в загальноукраїнських газетах: спільне та відмінне. Український інформаційний простір. 2020. № 2 (6). С 72–82. DOI: 10.31866/2616-7948.2(6).2020.219771.

12. Бондаренко Т. О. Проблематика екологічних рухів на сторінках журналу “The Ecologist”. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. 2016. Вип. 9. С. 4–8. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2016_9_3.

13. Захарченко А. П., Захарченко О. Б., Стуканов С. Р. Комунікація з екологічних тем в українському Facebook на прикладі обговорення виступу Ґрети Тунберґ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Соціальні комунікації”. 2019. № 15. Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/ sc/article/view/15102.

14. Tilwankar V., Rai S., Bajpai S. P. (2019). Role of Social Media in Environment Awareness: Social Media and Environment. In Environmental Awareness and the Role of Social Media, pp.117‒139. DOI: 10.4018/978-1- 5225-5291-8.ch006.

15. Seelig M. I. (2019). Popularizing the Environment in Modern Media. Communication Review, 22 (1), pp. 45‒83. DOI: 10.1080/10714421.2019.1569449.

16. Saleh M. S. M., Heinrichs H. (2020). Media Representation of Environmental Issues in Malaysia Newspapers and Environment Non-Government Organisation Newsletters. Pacific Journalism Review, 26 (2), pp. 118–131.

17. DeLaurier M., Salvador M. (2018). Locating Co-presence in Media Messages about Global Warming. Environmental Communication-A Journal of Nature and Culture, 12 (3), pp. 387–401. DOI 10.1080/17524032. 2016.1249899.

18. ІМІ. Фініта ля екологія: джинса, брудна вода, лісові пожежі та трішки ініціатив. Що пишуть про екологію українські медіа? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imi.org.ua/monitorings/finita-lyaekologiya-dzhynsa-brudna-voda-l....

19. Маркова В. А. Експерти в медіа: від технології до екології. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія “Соціальні комунікації”. 2020. № 17. – Режим доступу: https://periodicals. karazin.ua/sc/article/view/16530.

20. Машкова Я. (2019). Ґрета, електрокари та пластикові пакети: як пишуть про екологію онлайн-медіа. – [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://imi.org.ua/monitorings/greta-elektrokary-ta-plastykovi-paketyyak....

21. Громадський простір. 87 % опитаних медійників хочуть висвітлювати тему екології, але більшість відчуває брак знань – дослідження КЖЕ та “Екодії”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.prostir.ua/?news=87-opytanyh-medijnykiv-hochut-vysvitlyuvaty....

22. Бутиріна М. В. Популяризація науки в Україні: мас-медійні тренди. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія “Соціальні комунікації”. 2020. № 17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/16524.

23. Harmatiy O. (2021). Science Coverage: What Does the Audience Want and Really Need? Exploring Media Consumption in Ukraine. Journal of Creative Communications, 16 (1) 97–112. DOI: 10.1177/0973258620981799.

24. Harmatiy O. (2021). Communication in the Mass Media as a Part Ofscientists’ Professional Communication. In Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Conference Proceedings, March 12-13, 2021. Riga: Baltija Publishing. Pp. 136–139. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-050-6-39

. 25. Sharma N., Greaves S., Siddharthan A., Anderson H., Robinson A., Colucci-Gray L., Wibowo A. T., Bostock H., Salisbury A., Roberts S., Slawson D., van der Wal R. (2019). From citizen science to citizen action: analysing the potential for a digital platform to cultivate attachments to nature. JCOM-Journal of Science Communication, 18 (1). URL: https://jcom.sissa.it/archive/18/01/JCOM_1801_2019_A07.