УКРАЇНА В ДЗЕРКАЛІ ІНОЗЕМНИХ ОНЛАЙН-ЗМІ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ В ІЗРАЇЛІ

2024;
: 29-34
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Cтаття містить комплексний аналіз відображення подій в Україні в іноземних онлайн-медіа, таких як BBC, CNN, The New York Times, The Guardian, після початку війни в Ізраїлі, підкреслюючи взаємозв’язок міжнародних конфліктів та їх висвітлення в ЗМІ. У статті досліджено негайне зміщення фокусу ЗМІ, досліджуючи, як основні онлайн-видання перевели свою увагу з поточної ситуації в Україні на початок конфлікту в Ізраїлі. Ддя цього дослідження використовували якісний аналіз контенту, щоб оцінити ступінь охоплення та тематичну пріоритетність кожного конфлікту.

Також у статті досліджено еволюцію медіанаративу навколо України на тлі мінливого глобального політичного ландшафту. Використано дискурсивний аналіз, щоб проаналізувати, як війна в Ізраїлі змінила погляди міжнародних ЗМІ на Україну, враховуючи такі аспекти, як геополітична прихильність, гуманітарні проблеми та регіональна стабільність. Розглянуто, як зміна наративу потенційно впливає на громадську думку та формування міжнародної політики щодо України. Дослідження також висвітлює роль цифрових медіа у формуванні та зміні наративів у контексті глобальних подій, що швидко розвиваються.

У цій статті зроблено висновок, що війна в Ізраїлі істотно не вплинула на зображення України в іноземних онлайн-медіа, оскільки ситуація в Україні все ще широко висвітлювалася в популярних впливових міжнародних медіа. Результати підкреслюють необхідність нюансованого підходу до споживання та аналізу медіа, особливо в контексті складних міжнародних подій, де наративи постійно розвиваються та перетинаються. Це дослідження сприяє ширшому дискурсу про роль ЗМІ у формуванні суспільного сприйняття та медіаполітики в міжнародних конфліктах, пропонуючи розуміння мінливості пріоритетів глобальних новин і взаємозв’язку різноманітних геополітичних подій. Акцентовано на розумінні важливості наступних досліджень щодо відображення України у закордонних медіа та її присутність у світовому порядку денному.

  1. Abiodun, O. A., & Nwaoboli, E. P. (2023). Analysis of The Guardian Online newspaper framing of the Russian–Ukraine war. International Journal of Arts, Humanities and Management Studies, 9(2), 33–43.
  2. Boyd-Barrett, O. (2023). Media and сultural agenda in the EU countries against the background of russian military aggression in Ukraine (sociological and contextual research). European Chronicle, 8(1), 37–45.
  3. Hanley, H. W. A., Kumar, D., & Durumeric, Z. (2023). «A Special Operation»: A Quantitative Approach to Dissecting and Comparing Different Media Ecosystems’ Coverage of the Russo-Ukrainian War. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 17(1), 339-350. https://doi.org/10.1609/icwsm.v17i1.22150
  4. Kitsa, M. (2023). Classification of fake news in Ukraine and abroad. States and Regions. Series: Social Communications, (1 (53), 57–62.
  5. Melnyk, I. Chinese newspaper Renmin Zhibao on the Russian-Ukrainian (2022). Bulletin of Lviv University. Journalism series, (52–53).
  6. Pryimak, L. B., & Savchuk, N. I. (2024). Verbalizers of the Russian-Ukrainian war in German-language mediatexts. Publishing House «Baltija Publishing», 54.
  7. Selimi, F. (2023). Monitoring of the daily printed newspapers of the Western Balkans for the coverage of the events in the Russia-Ukraine war with special emphasis on their cover page. Online Journal of Communication and Media Technologies, 13(3), e202327.
  8. Semenyuk, O. A. (2023). Wartime mass media: problems of linguistic tools. Scholarly notes of the Tavra National University named after VI Vernadskyi. Series: Philology. Journalism, 5(33 (72), 259–264.
  9. Ternova, A., & Koloda, A. (2023). Image of Ukraine in foreign media. Scientific Collection «InterConf», (152), 272–276.
  10. Vidnyanskyj, S. (2023). The UN and Ukrainian diplomacy in the struggle for the independence and territorial integrity of Ukraine in the conditions of the Russian-Ukrainian war. The International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, (32), 10–44.