ВИЯВЛЕННЯ ПРОРОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ У НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ ОДЕЩИНИ (АНАЛІЗ ФРЕЙМІВ)

Автори:
1
Vasyl Stus’ Donetsk National University

Розглянуто питання поширення проросійської пропаганди у найпопулярніших телеграм-каналах Одещини. Встановлено, що у науковому дискурсі практично відсутні дослідження на таку тему. Найбільше вивчено поширення пропаганди у Телеграмі міжнародними терористичними угрупування (ІДІЛ, Алькаїда), а також блокування цієї мережі в РФ та інших авторитарних державах. Тим часом моніторинги українських професійних медійних організацій як на загальноукраїнському, так і регіональному рівні показали, що Телеграм дуже часто використовується для поширення проросійських меседжів. Було розроблено алгоритм виявлення проросійських меседжів у Телеграмі та продемонстровано результати його роботи. Здійснено моніторинг трьох найпопулярніших каналів Одещини: “Х… Одесса” (265 тисяч підписників), “Одесса Info” (191 тисяча) та “Одесса как она есть” (126 тисяч) за осінь 2021 року. Використано автоматичний контент-аналіз та аналіз фреймів як методи дослідження. Визначено, що телеграм-канал “Х… Одесса” найчастіше використовує фрейм “незручність”, розповідаючи про перепони, які відчувають містяни через реформи декомунізації та “мовного” закону (1,07), натомість про російську агресію писали лише у кожному другому дописі – (0,52). Телеграм-канали “Одессса Info” та “Одесса как она есть” писали про російську агресію частіше – (1,46 та 0,79), а про “незручності” рідше – (0,73; 0,64). Запропоновано у подальших дослідженнях щодо виявлення пропаганди найбільшу увагу приділяти дописам, де зустрічається виключно фрейм “незручність”. Такі тексти були знайдені в усіх трьох телеграм-каналах. Було ідентифіковано два проросійські наративи: про “окремішність” Одеси щодо України, а також “переслідування” в Україні російськомовних. Визначено, що у подальших дослідженнях запропонований алгоритм виявлення проросійської пропаганди можна використовувати і для телеграм-каналів інших регіонів, а також для загальноукраїнських каналів

1. Бурковський П. На границе Путин ходит хмуро... Або “ласкаво просимо” у листопад 1940-го. // Детектор медіа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://detector.media/propahanda_vplyvy/article/ 194824/2021-12-15-na-granytse-putyn-khodyt-khmuro-abo-laskavo-prosymo-u-lystopad-1940-go/.

2. Гуржій С. Сучасні загрозливі тенденції використання TELEGRAM-каналів на шкоду державним інтересам. // Інформація і право. 2021. № 4 (39). – С. 162–169.

3. ІДПО. “Велике будівництво”, “замовні” привітання та коментарі Пєскова – як джинсували регіональні ЗМІ. Аналітичний звіт за вересень 2021 року (частина 1). [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://idpo.org.ua/reports/4352-velike-budivnictvo-zamovni-privitannya-....

4. Ізбірком. Моніторинг соціальних мереж: зростання різноманіття пропаганди та російський інформаційний простір. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://izbirkom.org.ua/publications/medialiteracy/2021/ monitoring-socialnih-merezh-zrostannya-riznomanittya-propagandi-ta-rosijskij-informacijnij-prostir/.

5. Ілюк К. Чи буде російський наступ? Аналіз тактик Кремля в українському сегменті соціальних мереж. // Детектор медіа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://detector.media/monitoring/article/ 194707/2021-12-11-chy-bude-rosiyskyy-nastup-analiz-taktyk-kremlya-v-ukrainskomu-segmenti-sotsialnykh-merezh/.

6. ІМІ. 37 % проросійської дезінформації в українських медіа спрямовані проти західних країн – дослідження ІМІ та “Детектора медіа”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imi.org.ua/ monitorings/37-prorosijskoyi-dezinformatsiyi-v-ukrayinskyh-media-spryamovana-proty-zahidnyh-krayin-i39622.

7. Польовий Т., Юськів Х. Російська пропаганда як інструмент “гібридної агресії”. Кейс Білорусі. // Політичне життя. 2021. № 3. – С. 86–95. doi:10.31558/2519-2949.2021.3.13.

8. Amarasingam A., Maher S., Winter C. (2021). How Telegram Disruption Impacts Jihadist Platform Migration. Lancaster: Centre for Research and Evidence on Security Threats, 2021.

9. Bodrunova, S. Information disorder practices in/by contemporary Russia. // The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism. Oxfordshire: Routledge, 2021. – Р. 279–289.

10. Criezis M. Online Deceptions: Renegotiating Gender Boundaries on ISIS Telegram. // Perspectives on Terrorism, 2020. № 14(1). – С. 67–73.

11. Krona M. Collaborative Media Practices and Interconnected Digital Strategies. // International Journal of Communication. 2020. № 14. – Р. 1888–1910.

12. Salikov A. Telegram as a Means of Political Communication and its use by Russia’s Ruling Elite. // Politologija. 2019. №3(95). – Р. 83–110.

13. Shehabat A., Mitew T., Alzoubi Y. Encrypted Jihad: Investigating the Role ofTelegram App in Lone Wolf Attacks in the. Journal of Strategic Security. 2017. № 10(3). – Р. 27–53

.14. Walther S., McCoy A. US Extremism on Telegram: Fueling Disinformation, Conspiracy. Perspectives on Terrorism. 2021. № 15(2). – Р. 100–124.

15. Wijermars M. Selling internet control: the framing of the Russian. // Information, Communication & Society. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 1369118X.2021.1933562.

16. Yayla A., Speckhard A. Telegram: the Mighty Application that ISIS Loves. // International Center for the Study of Violent Extremism. 2017. № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/ AhmetYayla/publication/316789344_Telegram_the_Mighty_Application_that_ISIS_Loves/links/5911c448a6fdcc963e6b59 be/Telegram- the-Mighty-Application-that-ISIS-Loves.pdf