НОВІ МЕТОДИ ЗБУТУ ЗМІ В ІНТЕРНЕТІ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
магістр журналістики, коректор інтернет-ЗМІ «Matrix»

У час гострої конкуренції на медіа-ринку інтернет-ЗМІ кожна редакція онлайнового медіа постійно шукає найкращий метод збуту свого інформаційного товару. Перед кожним редактором інтернет-ЗМІ постає питання: як найшвидше і найкраще доставити публікацію до аудиторії та спонукати прочитати, пристосовуючись до потреб кожного читача. Інструментів для просування медіа-продукту в інтернеті багато і щороку вони вдосконалюються і змінюються, а також з’являються нові. Адже інтернет та мережеві ЗМІ постійно розвиваються, тому загальнотеоретичні аспекти функціонування медіа-сектору журналістики залишаються на стадії формування і вивчення. Але наукових праць, які б їх описували і розповідали, як використовувати, доволі мало, незважаючи на потребу в такій інформації. У статті подано інноваційні методи збуту сучасних українських інтернет-ЗМІ, виокремлені у результаті аналізу розповсюдження українських мас-медіа в інтернеті. Засоби масової інформації у Всесвітній мережі поширюються та рекламуються кількома способами, а саме: через соціальні мережі, рекламою на стартовій домашній сторінці, розповсюдженням за ключовими словами через пошукові служби, підпискою на Push-повідомлення, банерною рекламою, через традиційні ЗМІ, e-mail та sms-розсилкою, через додатки для різноманітних пристроїв. За допомогою такого інструментарію контент в інтернет-ЗМІ набуває нових властивостей та може видозмінитись залежно від потреб користувача. Головною функцією такого просування є популяризація ЗМІ, приваблення до нього більшої аудиторії користувачів та збільшення відвідуваності публікацій ЗМІ в інтернеті. Також кожен з методів допомагає налагоджувати двосторонню комунікацію з читачами, покращувати контент та вдосконалювати методи просування публікацій ЗМІ в інтернеті.

1. Артамонова І. М. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернетжурналістики в Україні: монографія / І. М. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с.

2. Засурский Я. Н. Интернет и новые средства массовой информации / Я. Н. Засурский // Информационное общество. – 2001. – № 2. – С. 24–27.

3. Карпань О. Перспективи мобільних додатків для ЗМІ [Електронний ресурс] / Олена Карпань // Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір. – 2015. – Режим доступу: http://www.journ.univ.kiev.ua/ ndumk/images/pdf/4_2015/ndumk_4_2015_o_karpan.pdf.

4. Парамонова Т., Комаров В. Методичний підхід до оптимізації вибору найбільш ефективного засобу Інтернет-реклами // Практичний маркетинг. – 2008.

5. Пономаренко Л. Г. Медіа-реальність: віртуальність чи гіперреальність? [Електронний ресурс] / Л. Г. Пономаренко – Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Dtr_gn/2010_1-2/files/GN110_25.pdf.

6. Технология Push [Електронний ресурс] // Вікіпедія – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/% D0%A2%D0%B5%D1%85%D0 %BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_Push.

7. Хименко Е. 7 примеров успешного применения push-уведомлений для онлайн-бизнеса [Електронний ресурс] / Евгений Хименко. – 2015. – Режим доступу: http://ain.ua/7-primerov-uspeshnogo-primeneniya-pushuvedomlenij-dlya-onl.... 8. Что такое e-mail рассылка? [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://webstudio2u.net/ru/internet-ad/658-e-mail-rassylka.html.