Дослідження практики зниження ризиків міжнародного трансферу технологій в умовах загострення конкурентної боротьби

2020;
: сс. 189 - 203
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

В роботі досліджено практичний досвід участі вітчизняних підприємств у міжнародному трансфері технологій на прикладі вітчизняної компанії ТзОВ «Плутон ІС». Компанія здійснює розробку комплексних високотехнологічних рішень у сфері енергетичної галузі, активно займається трансфером власних технологій закордон. У роботі представлено дослідження та рекомендації, що стосуються оптимізації процесу міжнародного трансферу технологій через зниження ризиків та усунення загроз такого процесу шляхом комбінування різних інструментів захисту технологічних рішень та механізмів просування на зовнішній ринок.

 1. Господарський кодекс України: від 4 лют. 2005 зі змінами і доповненнями від 30 бер. 20 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 21-22, ст. 144.
 2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.uа
 3. Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 10 лист. 2015 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 45, ст. 434.
 4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квіт. 1991 зі змінами і доповненнями від 14 січ. 2020 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 29.
 5. Закон України Про інноваційну діяльність: від 26 груд. 2002 зі змінами і доповненнями від 16 жовт. 2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 36.
 6. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 25 груд. 2015 зі змінами і доповненнями від 04 бер. 2020 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 3.
 7. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 21 вер. 1995 зі змінами і доповненнями від 16 жовт. 2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 9.
 8. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23 груд. 1993 зі змінами і доповненнями від 16 жовт. 2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 7. 
 9. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 23 груд. 1993 зі змінами і доповненнями від 16 жовт. 2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 7.
 10. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16 жовт. 2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. :№ 19-20.
 11. Закон України «Про пріоритетні напрямки науки і техніки» від 9 лют. 2006 зі змінами і доповненнями від 26 лист. 2015 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 48.
 12. Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січ. 2012 зі змінами і доповненнями від 4 жовт. 2018 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 4312-VІ.
 13. Козик В.В., Панкова Л.А. та Даниленко Н.Б. (2002) Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання-Прес. 
 14. Компанія «Плутон ІС» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://pluton.ua 
 15. Конституція України: від 28 черв. 1996 зі змінами і доповненнями від 3 вер. 2019 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 30 ст. 141. 
 16. Федякіна Л. Н. (2017) Міжнародні економічні відносини. 
 17. Цивільний кодекс України: від 19 черв. 2003 зі змінами і доповненнями від 05 лист. 10 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Офіц. вид. — К. : № 40-44, ст. 356.
 18. Michael Firgens, April 2017. Biopharma Excellence. Technology transfer. What you need for a successful transfer [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.biopharma-excellence. com/news/2017/4/20/technology-transfer-what-you-need-for-a-successful-transfer
 19. Tech transfer: making it a risk free approach. Samaraj S. Thiyagarajan, PMP, Biogenn Corporation, Austin, Tx, USA, 78749. International journal of management ISSN 0976-6502. August 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/265848560_TECH_TRANSFER_MAKING_... ROACH_IN_PHARMACEUTICAL_AND_BIOTECH_INDUSTRY
 20. Technology transfer to China: Guidance for business China IPR SME Helpdesk (2012). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.china- iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/Technology_Transfer_to_China_Guide.pdf
 21. VS Energy International, Ukraine [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://vsenergy.com.ua/categories-page/rinok-elektropostachannja-shvidk...
 22. World Trade Organization. International Trade (2013) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/its2013_e.pdf