ОЦІНКА СУКУПНОСТІ ОБСТАВИН, ПРОГНОЗОВАНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ОБРАННЯ ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена проблемі врахування законом окреслених  підстава для ефективного, доцільного й результативного застосування заходів забезпечення кримінального провадження, запобіжних заходів; обставинам, що беруться до уваги при їх обранні. Метою застосування згаданих заходів є забезпечення певного вектору адекватної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, який можна досягнути за умови правильного вибору будь-якого заходу забезпечення, незалежно від характеру й обсягу застосовуваних обмежень.

Ця загальна мета диференціюється залежно від виду заходу забезпечення провадження, запобіжного заходу, тобто уможливлюється опосередком платформ обмеження прав і свобод підозрюваного, обвинуваченого.

Захід забезпечення провадження має обиратися винятково з метою дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, виконання покладених на нього процесуальних обов’язків. Рівно ж, щоб запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-які з речей чи предметів, які мають доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого учасника провадження; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати розпочате.

Обстежено напрями індивідуалізації, персоніфікації заходів забезпечення провадження, запобіжних заходів, тобто доцільності, правильності, ефективності, обґрунтованості обрання окремого їх різновиду, стосовно конкретного обвинуваченого, аж до врахування прогнозованих ризиків у поведінці. Піддано моніторингу процесуальний правовий підхід під час врахування обставин, закріплених у ст. 178 КПК.

1. Sichko V. O. (2019). Obrannya, skasuvannya abo zmina zapobizhnoho zakhodu u sudovomu provadzhenni: dysertatsiya na zdobuttya nauk. stup. kand. yuryd. nauk. [Election, cancellation or change of a measure of restraint in court proceedings]. Natsionalnyy yurydychnyy universytet imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv. 2019. 276 p.

2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. [Criminal Procedure Code of Ukraine]. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651.

3. Maryniv V.I. (1999). Pryntsyp osobystoyi nedotorkannosti v kryminalʹnomu protsesi Ukrayiny. [The principle of personal integrity in the criminal process of Ukraine]. Dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Kharkiv. 196 p.

4. Mykhaylov A.Y. (1971). Otdelnoe poruchenye sledovatelya. [A separate order from the investigator]. M.: Yuryd. lyt. 67 p.

5. Mokhonko O.O. (2008). Zastava yak zapobizhnyy zakhid v Ukrayini: problemy zastosuvannya. [Collateral as a precautionary measure in Ukraine: problems of application]. Protsesualne ta orhanizatsiyne zabezpechennya diyalnosti orhaniv dosudovoho slidstva ta diznannya v systemi MVS Ukrayiny (17 travnya 2008). Simferopol: KYUI ODUVS. P. 85-91.

6. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen. [Unified state register of court decisions]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua.

Ortynsky V. , Kantsir V."Assessment of the set of circumstances, forecasted risks in resolving the issue of choosing a measure to ensure the proceedings, a preventive measure" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/assessment-set-circumstances-forecasted-risks-resolving