Formation of traffic safety profile in central parts of the city and its informational protection

https://doi.org/10.23939/tt2021.02.042
Надіслано: Вересень 28, 2021
Прийнято: Жовтень 20, 2021
1
National Transport University
2
Banking University
3
Banking University

Сьогодні існує відмінність європейського та вітчизняного підходів до функціонування та організації вулично-дорожньої мережі, міської мобільності, а також ефективного використання простору урбанізованих територій. Основними факторами були: історичний розвиток, науково-технологічний прогрес, адміністративна складова, у формуванні фінансових потоків для розвитку міських систем, рельєф місцевості, процес урбанізації територій та утворення міських агломерацій. Ці фактори прямо вплинули на формування сучасного стану вулично-дорожньої мережі. Процес інтеграції інтелектуальних транспортних систем у систему українських міст потребує комплексних підходів, зокрема врахування параметричної структури елементів, застосування комунікаторів не тільки для контролю транспортних потоків ззовні, а й всередині, що дозволить пришвидшити обмін інформацією в системі. Одним із елементів поєднання морфологічних елементів міського середовища є практичне застосування критерію оцінки взаємодії вуличної та дорожньої інфраструктури та поняття профіль безпека руху. Це результат поєднання усіх морфологічних ознак між собою та варіанти їх конфігурації. У сучасних умовах для визначення критеріїв і факторів стійкого розвитку транспортних систем потрібний новий підхід у дослідженнях, що дає змогу оперативно враховувати зміни зовнішнього середовища, адекватно реагувати на поведінку конкурентів надання послуг і споживачів, яка змінюється, та ефективно впливати на попит і пропозицію транспортних послуг. Поняття ефективності необхідно розглядати щодо транспортної системи загалом, так і до окремих її елементів. Впровадження прогресивних методів системного управління транспортними потоками забезпечує в умовах швидкої автомобілізації та збільшення площ урбанізованих територій отримання найбільшого ефекту в стислі терміни і дає змогу максимально використовувати можливості міських дорожніх мереж.

1. Eurostat (2019) All countries compared for Transport.: Number of passenger cars per 1000 inhabitants. Retrieved from:  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Passenger_cars_in_the_EU_2019. (in English)

2. Bakulich O.O., Polishchuk V. P., (Ed) (2016) Orhanizatsiia ta rehuliuvannia dorozhnoho rukhu [Organization and regulation of traffic]. Kyiv. (in Ukrainian)

3. Kapskyi D. V. & Losyn L. A. (2019) Transport v planyrovke horodov. Ch. 1: Transportnoe planyrovanye: matematycheskoe modelyrovanye [Transport planning of cities. Part 1. Transport planning: mathematical modeling]. Mynsk: BNTU. (in Russian)

4. Khrutba V. O. & Komar K. V. (2018) Analiz implementatsii ukrainskoho zakonodavstva do Yevropeiskoi normatyvno-pravovoi bazy u sferi bezpeky dorozhnoho rukhu [Analysis of the implementation of Ukrainian legislation to the European regulatory framework in the field of road safety]. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk Avtomobilni dorohy i dorozhnie budivnytstvo [Automobile roads and road construction. Scientific and technical journal], 103. 155–166. (in Ukrainian)

5. Pro dorozhnii rukh: № 3353-XII. [About traffic: № 3353-XII] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3353-12. (in Ukrainian)

6. Hlobalnyi plan zdiisnennia: Desiatylittia dii z bezpeky dorozhnoho rukhu na 2010-2020 roky [Global Implementation Plan: A decade of road safety action for 2021-2020] Retrieved from: http://www.who.int/roadsafety/ decade_of_action/plan/plan_russian.ua. (in Ukrainian)

7. Tolkov A. V. (2019) Orhanyzatsyia dvyzhenyia na avtomahystraliakh y v horodakh [Organization of traffic in cars in cities]. Vladymyr. (in Russian).

8. Myshkovych, O. (2016). Analiz sotsialno-ekonomichnykh problem zabezpechennia bezpeky dorozhnoho rukhu v Ukraini [Analysis socio-economic problems to ensure road safety in Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-economic problems and the state]. 15 (2), 120-124. (in Ukrainian).

9. Statystyka DTP v Ukraini za period z 01.01.2020 po 31.12.2020. [Statistics of road accidents in Ukraine for the period from 01.01.2020 to 31.12.2020] Retrieved from: http://patrol.police.gov.ua/statystyka. (in Ukrainian)

10. Shvydkist rukhu ta bezpeka na dorohakh [Speed and road safety] Retrieved from: https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/NS-2018_1_7-SHvydkist.pdf. (in Ukrainian)

11. Mistobuduvannia. Planuvannia i zabudova miskykh i silskykh poselen. [Urban Planning. Planning and development of urban and rural settlements.]. (2013). DBN ISO 360–92. Kyiv (in Ukrainian).

12. Korjagin, S. & Klachek, P. (2017). Innovative development of intelligent transport systems based on biocybernetical vehicle control systems. Transportation Research Procedia20, 326-333. doi: 10.1016/j.trpro.2017.01.038 (in English). https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.01.038

13. Zear. A., Singh, P. K. & Singh, Y. (2016) Intelligent Transport System: A Progressive Review Indian Journal of Science and Technology, 9(32), 1-8 (in English). https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i32/100713

14. Giovanni, P., Severino, A. & Canale, A. (2019) Special Issue “New Perspectives in Intelligent Transportation Systems and Mobile Communications towards a Smart Cities Context” Future Internet, 11(11), 228; doi: 10.3390/fi11110228 (in English). https://doi.org/10.3390/fi11110228

15. Paul, A., Chilamkurti, N., Daniel, A., & Rho, S. (2017) Intelligent Vehicular Networks and Communications Fundamentals, Architectures and Solutions. Todd Green (p. 227) (in English). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809266-8.00001-6

16. Ocheretenko S. V. (2009) Orhanizatsiia miskoho rukhu v umovakh vysokoi avtomobilizatsii [Organization of urban traffic in conditions of high motorization]. Komunalne hospodarstvo mist: zbirnyk naukovykh prats [Municipal economy of cities], 88. 285–290 (in Ukrainian).

17. Chechenova L.M. (2020) Systemnyi podkhod k rassmotrenyiu perspektyvnykh napravlenyi razvytyia transportnykh system [A systematic approach to the consideration of promising areas of development of transport systems]. Biulleten rezultatov nauchnykh issledovanyi [Bulletin of scientific research results]. 3, 109-121. (in Russian). https://doi.org/10.20295/2223-9987-2020-3-109-121

18. Jacyna, M., & Pyza, D. (2019). Decision-making problems in shaping the sustainable development of the transport system. AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe24(6), 61-67. doi: 10.24136/atest. 2019.126 (in English). https://doi.org/10.24136/atest.2019.126

19. Stepanov O. V. (Ed) (2018) Bezpeka avtotransportu v transportnomu protsesi [Safety of motor transport in the transport process]. Rarytety Ukrainy (in Ukrainian).

20. Pro skhvalennia Transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2020 roku [About approval of transport strategy of Ukraine for the period till 2020] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-r#Text. (in Ukrainian)

21. Pro skhvalennia Transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku [About approval of transport strategy of Ukraine for the period till 2030] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-r#Text. (in Ukrainian)

22. Hapon A. O., Fedorchenko V. M. & Poliakov A. O. (2020) Pidkhody do pobudovy modeli zahroz dlia analizu bezpeky vidkrytoho prohramnoho koda [Approaches to the construction of the threat model  for analysis of security of the open software code]. Systemy obrobky informatsii [Information processing systems], 1 (160), 128-135 doi: 10.30748/soi.2020.160.17 (in Ukrainian). https://doi.org/10.30748/soi.2020.160.17

23. Zhuravleva, N. A. (2019). Kontseptualni osnovy otsinky efektiv vid rozvytku proektiv vysokoshvydkisnykh transportnykh system na osnovi mahnitnoi levitatsii [Conceptual basis for assessment of effects of magnetic levitation-based high-speed transport systems projectsdevelopment]. Transportni systemy ta tekhnolohii [Transportation Systems and Technology]5(1), 89-102. (in Russian). https://doi.org/10.17816/transsyst20195189-102

24. Horev A. Ye. (2016) Informatsyonnye tekhnolohyy na transporte [Information technologies on transport]. Moskva (in Russian).

25. Gamero, N., Silla, I., Sainz-González, R., & Sora, B. (2018). The influence of organizational factors on road transport safety. International journal of environmental research and public health15(9), 1938. doi: 10.3390/ijerph15091938 (in English). https://doi.org/10.3390/ijerph15091938

26. Pidmurniak, O. & Baiura, D. (2020). Stratehii rozvytku orhanizatsiinykh zmin na pidpryiemstvakh avtomobilnoi haluzi Ukrainy [Strategies for the development of organizational change in the enterprises of the automotive industry of Ukraine]. Naukovyi prostir: aktualni pytannia, dosiahnennia ta innovatsii [Scientific space: current issues, achievements and innovations] (pp. 37-39). - Kharkiv. doi: 10.36074/02.10.2020.v1.07 (in Ukrainian). https://doi.org/10.36074/02.10.2020.v1.07