Ринок непродовольчих товарів в Україні: тенденції розвитку в умовах кризи

2020;
: сс. 212 - 220
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
2
ТОВ «НЬЮ ВІТА ГРУП»

Досліджено стан та тенденції розвитку ринку непродовольчих товарів в Україні. Представлено результати маркетингових досліджень потреб і поведінки покупців на даному ринку. До основних тенденцій розвитку торговельних мереж віднесено: активізація онлайн торгівлі під впливом зростання темпів e-commerce; орієнтування на безпеку та зручність обслуговування в offline торгівлі; розширення каналів комунікації з покупцями; переосмислення вартості ведення бізнесу та перехід до агресивних методів конкурентної боротьби; збільшення частки в товарообороті ритейлерів власних торгових марок.

 1. Антонюк Я. М. Тенденції розвитку ритейлу в Україні. Підприємництво і торгівля / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. — 2019. — № 24. — С. 22–30.
 2. Асоціація рітейлерів України [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://rau.ua/aboutus/ (дата звернення: 20.09.2020). 
 3. Глобальні тренди роздрібної торгівлі у 2020 році [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/05/global-retail-trends-2020-... (дата звернення: 20.09.2020).
 4. Доставка і селф-сервіси: чим жив український ритейл в 2019 [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://nv.ua/ukr/biz/experts/trendi-ukrajinskogo-riteylu-pidsumki-roku-... (дата звернення: 20.09.2020).
 5. Косар Н. С. Перспективи розвитку торговельних мереж в Україні / Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 7. — С. 97-109.
 6. Лігоненко Л. Інноваційний вектор розвитку торгівлі в Україні. Товари і ринки. / Л. Лігоненко, Г. Красневич. — 2011. — № 1. — С. 7–14.
 7. Опитування відвідувачів мережі «Копійочка» [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetsl9YGiZqBMgptD6YMg2IwaX8hTww... wform?usp=sf_link (дата звернення: 20.09.2020).
 8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.09.2020).
 9. Рекордний рік: скільки магазинів відкрили найбільші мережі України в 2019-му. [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: URL: https://rau.ua/novyni/skolko-magazynov-otkryly-2019/ (дата звернення: 20.09.2020).
 10. Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України: монографія /Апопій В. В., Міщук І. П., Антонюк Я. М. та ін.; за ред. проф. Апопія В. В. Львів : «Новий Світ −2000», 2017. 440 с.
 11. Що таке РИТЕЙЛ та РИТЕЙЛЕР — поняття, визначення простими словами. [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://termin.in.ua/ryteyl-ryteyler/ (дата звернення: 20.09.2020).
 12. Федулова Л. Інформаційно-технологічна інфраструктура рітейлу. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету / Л. Федулова. — 2017. — № 4. — С. 21–42.
 13. AllRetail [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://allretail.ua/%20[in%20Ukrainian (дата звернення: 20.09.2020). 
 14. Lipych L. E-business in Ukraine: peculiarities, tendencies, prospects. / L. Lipych, A. Mokhniuk. // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2020. — С. 74— 79.