Безвідходне виробництво в Україні: досвід ЄС

2021;
: сс. 149 - 156
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Сьогодні принцип безвідходного виробництва («zero-waste») є не лише світовим трендом, а й ефективним механізмом захисту та збереження навколишнього середовища, а також повнішого використання ресурсного потенціалу підприємств. Головна ідея безвідходного виробництва — це перетворення сировини, що надійшла на підприємство, її залишків, а також відходів отриманих в процесі виробництва, у готову продукцію, здатну приносити дохід.
Україна у сфері управління відходами суттєво відстає від країн Європи, а обсяги генерованих відходів, стан полігонів і звалищ свідчать про надзвичайні ризики для навколишнього середовища і населення. Неефективне управління відходами в Україні, є, зокрема, наслідком наявної лінійної моделі економіки. Відповідно у статті буде проаналізовано сутність, ключові засади та принципи безвідходного виробництва на вітчизняних та європейських теренах із метою переймання кращого досвіду ЄС, що сьогодні лідирує в цьому аcпекті в світі. Наведені висновки будуть корисними як окремим вітчизняним підприємствам, галузям, країні, так і громадянському суспільству загалом.

 1. Мінрегіон (2021). Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2020 рік. URL:  https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy- vidhodamy-v-ukrayini-za-2020-rik-2/.
 2. Апостолюк С. О., Джигирей В. С., Соколовський І. А. та ін. (2012). Промислова екологія: навч. посіб. К.: Знання. 2012. URL: https://westudents.com.ua/glavy/13443-62-bezvdhodna-ta-malovdhodna-tehnolog.html.
 3. Зеркалов Д. В. (2012). Екологічна безпека та охорона довкілля. К.: Основа. 514 с. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/19328/1/280-287.pdf.
 4. Дорогунцов С. I., Коценко К. Ф., Хвесик М. А. та ін. (2005). Екологія: підручник. К.: КНЕУ. 371 с. URL: https://buklib.net/books/21910/.
 5. Зайцев В. А. (2017). Промислова екологія: навч. посіб. БИНОМ. Лабораторія знань. 382 с. URL: https://library.bntu.by/zaycev-v-promyshlennaya-ekologiya.
 6. Avraamidou S., Baratsas S. G., Tian Y., Pistikopoulos E. N. (2020). Circular Economy – A challenge and an opportunity for Process Systems Engineering. Computers & Chemical Engineering, 133, 106629.
 7. Horbal N. I., Adamiv M. Ye., Chumak A. S. (2020). Adaptation of circular economy principles to waste management in Ukraine. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми еконо- міки та управління», Т. 4, № 1, 159–166.
 8. Melnyk O., Horbal N., Zaliska L., Tiagnyriadko I. (2020). Circular economy model adoption for waste management in Ukraine: European experience / Strategies, models and technologies of economic systems manage- ment in the context of international economic integration: collective monograph. Riga, Latvia: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences. 296 p.
 9. Shpak, N., Melnyk, O., Horbal, N., Ruda, M. and Sroka, W. (2021) Assessing the implementation of the circular economy in the EU countries, Forum Scientiae Oeconomia, 9(1), Р. 25–39.
 10. Zero-waste Europe. URL: https://zerowasteeurope.eu/about/about-zero-waste/.
 11. Reducing food loss and waste. Nestle. URL: https://www.nestle.com/csv/impact/environment/waste-and- recovery.
 12. Top 10 zero-waste companies pushing for a sustainable future. URL: https://www.zerowaste.com/blog/ - 10-zero-waste-companies/.
 13. Microsoft планує перейти на безвідходне виробництво у 2030. URL: https://konkurent.ua/publication/ 61652/microsoft-planue-pereyti-na-bezvidhodne-virobnitstvo-u-2030/.
 14. Група компаній T. B. Fruit – одна з перших компаній в Україні, яка впровадила безвідходне ви- робництво. URL: https://tbfruit.com/grupa-kompanij-t-b-fruit-odna-z-pershy-h-kompanij-v-ukrayini-yaka-vprovady- la-bezvidhodne-vy-robny-tstvo/.
 15. «ВІВАД 09». URL: https://vivad09.com/uk/pro-kompaniyu.