Проблеми та переваги впровадження категорійного управління на вітчизняних підприємствах

2021;
: сс. 82 - 90
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Категорійне управління ще починаючи із 2000-х років набуває неабиякої популярності в світі. На вітчизняному ринку ажіотаж щодо категорійного менеджменту розпочався лише з 2015 р. Його переваги очевидні порівняно з традиційною моделлю управління, проте категорійний менеджмент не є універсальним вирішенням усіх проблем. Дані свідчать, що позитивного ефекту від упровадження категорійного управління не спостерігалося лише на 6 % підприємств, в решти компаній категорійний менеджмент зумовив: зростання оборотів, маржі, середньостатистичного чека, обігу запасів, збільшення кількості клієнтів та загального прибутку. Все це свідчить про те, що проблемам упровадження категорійного управління на вітчизняних підприємствах варто протидіяти та вирішувати їх, адже це допоможе підвищити рівень конкурентоспроможності підприємств.

  1. Контефт В. П. Категорійний менеджмент як процес управління товарними категоріями на підпри- ємствах фармацевтичної галузі. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/170.pdf.
  2. Шрамко А. Навести лад у некомерційних закупівлях: за крок до стратегії. URL: https://www.business.ua/uk/node/11878.
  3. Таранишина А. Що таке категорійний менеджмент? URL: https://ledtest.vestum.ua/uk/study/shcho-take- kategoriinii-menedjment/.
  4. Методика категорійного менеджменту як інструмент підвищення ефективності в закупівлях. URL: https://www.aps-smart.com/metodika-kategorijnogo-menedzhmentu-yak-instrument-pidvishhennya-efektivnosti-v- zakupivlyah/.
  5. Білявська Ю. В. Особливості та тенденції категорійного менеджменту підприємств торгівлі. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_60_2017_ukr/12.pdf.
  6. Білявська Ю. В. (2020). Дослідження категорійного менеджменту в системі ринку DIY. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Т. 25, Вип. 1 (80) URL: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2020_25_1/18.pdf.
  7. Крещенко О. (2013). Методологічні засади концепції категорійного менеджменту. Економіка. № 4 (124). С. 39–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2013_4_8
  8. Микитенко Н. В. (2020). Категорійний менеджмент в системі 3D: теоретичні та практичні аспекти. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, № 16(44). С. 74–80.
  9. Украинские ритейлеры – о результатах внедрения категорийного менеджмента в своих сетях. URL: https://trademaster.ua/articles/312337.