група товарів

Маркетинговий аналіз попиту та пропозиції на ринку праці України

Охарактеризовано теоретичні засади функціонування ринку праці та специфіку його розвитку. Проаналізовано дефініції поняття «ринок праці» та визначено його оптимальне трактування. Досліджено типові моделі ринку праці та його функції, встановлено взаємозв’язки ринку праці з іншими типами ринків. Вивчено об’єкти та суб’єктів ринку праці, ключові елементи: попит, пропозицію, ціну та вартість. Охарактеризовано типи ринкової кон’юнктури та вивчено умови їх становлення. Проведено PEST-аналіз факторів зовнішнього середовища, що визначально впливають на ринок праці.

Проблеми та переваги впровадження категорійного управління на вітчизняних підприємствах

Категорійне управління ще починаючи із 2000-х років набуває неабиякої популярності в світі. На вітчизняному ринку ажіотаж щодо категорійного менеджменту розпочався лише з 2015 р. Його переваги очевидні порівняно з традиційною моделлю управління, проте категорійний менеджмент не є універсальним вирішенням усіх проблем.

Features of marketing of the innovation support of domestic industrial enterprises in the conditions of international economic relations

The purpose of this article is to study the theoretical foundations and applied problems in marketing support of the innovation enterprises in conditions of international economic relations. Theoretical and methodological basis of research are the fundamental provisions of economic theory, scientific works of scientists on marketing of innovations.

Management of innovation activities at engineering enterprises under condition of mass individualization of demand

Analyzing the state of the economy of the present day we see the need of use of innovative processes, as a basis of high-quality shifts. Under modern conditions of economic activity the innovation becomes a driving force of economic, technological, political, ecological and social development of society.

МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН З УРАХУВАННЯМ КОНТРАФАКТУ

Розглянуто загальний стан та основні тенденції зміни світового ринку контрафактних товарів. Досліджено один з його важливих сегментів – ринок контрафактних автомобільних запасних частин. Обґрунтовано основні джерела появи на ринку незаконної продукції. Розроблено графічну модель ринку автозапчастин з урахуванням контрафактної продукції. Визначено основні сценарії її можливої зміни: зміна положення кривої ринкового попиту, зміна положення кривої пропозиції оригінальних запчастин, зміна положення кривої загальної пропозиції з урахуванням контрафакту.