Електронна комерція В2С: розвиток у східній європі, ризики та ефект інституціонального витіснення

2019;
: cc. 122 - 130
1
Київський національний торгово-економічний університет
2
Київський національний торгово-економічний університет

Визначено сутність поняття «електронна комерція». Наведено історичні етапи розвитку електронної комерції на ринку. Порівняно системи електронної комерції бізнес-до- споживача (В2С) із системами В2В та В2G. Ідентифіковано вигоди від електронної комерції з позиції різних груп стейкхолдерів. Проаналізовано основні тенденції розвитку електронної комерції В2С у країнах Східної Європи з акцентом уваги на Україні. Виявлено та обгрунтовано ризики, що може спричинити розвиток електронної комерції В2С. Охарактеризовано прояв ефекту інституціонального витіснення внаслідок зростання ринку електронної комерції В2С.

 1. Karray S. Informational and / or transactional websites: Strategic choices in a distribution channel / Salma Karray, Simon Pierre Sigué // Electronic Commerce Research and Applications. – 2018. – Vol. 27. – P. 11–22.
 2. Cheng Y. Strategic conditions for opening an Internet store and pricing policies in a retailer-dominant supply chain / Yonghong Cheng, Zhongkai Xiong // Mathematical Problems in Engineering. – 2015. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.hindawi.com/journals/mpe/2015/640719/.
 3. Внутрішня торгівля України: монографія / відп. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 864 с.
 4. Маловичко С.  В.  Аналіз  стану  та  особливостей  розвитку  міжнародної  електронної  торгівлі  /С. В. Маловичко // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 7-8(1). – С. 17–19.
 5. Одарченко А.   М.   Особливості   електронної   комерції   та   перспективи   її   розвитку  в   Україні   /А. М. Одарченко, К.В. Сподар // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 1. – С. 342–346.
 6. Буй Т. Г. Розвиток електронної комерції як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських компаній / Т. Г. Буй, І. Я. Гаврилів // Наукові записки НАУКМА. – 2015. – Том 172. Економічні науки. – С. 8–14.
 7. Гудецька З. М. Розробка та реалізація моделі інформаційної системи підтримки електронної комерції / З. М. Гудецька // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 14. – С. 1000–1004. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/142.pdf.
 8. Марусей Т.В. Основні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні / Т. В. Марусей // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 14. – С. 1011–1015. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/144.pdf.
 9. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. №675-VIII (у редакції від 26.04.2017). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19.
 10. Kotler P. T. Principles of Marketing / Philip T. Kotler, Gary Armstrong; 15th ed. – London: Prentice Hall, 2013.– 720 p.
 11. Koch R. The Financial Times guide to strategy: how to create and pursue a winning strategy / Richard Koch; 4th ed. – London: Prentice Hall, 2012. – 394 p.
 12. Bowles S. Microeconomics: Behavior, Institutions, and Evolution / Samuel Bowles. – Princeton University Press, 2003. – 599 p.
 13. Кент Т. Розничная торговля / Тони Кент, Оджени Омар. – Юнити-Дана, 2007. – 720 с.
 14. Eutopean Ecommerce Report: 2018 Edition. – Netherlands: Ecommerce Operations, 2018. – 119 p.
 15. Eutopean Ecommerce Report 2017: Light Version. – Netherlands: Ecommerce Foundation, 2017. – 108 p.
 16. Eastern Europe B2C E-commerce Report 2015 / Executed by Ecommerce Foundation. – Brussels–Belgium: Ecommerce Europe, 2015. – 96 p.