Ціннісно-цільове управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: модель та проблеми застосування

2022;
: cc. 61 - 69
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто особливості застосування ціннісно-цільової моделі в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Досліджено модель ціннісно-цільового управління зовнішньоекономічною діяльністю, її складові елементи, а також ключові аспекти застосування у практичній діяльності підприємства. У статті також проаналізовано базові компетенції апарату управління та менеджерів ЗЕД, необхідні для ефективного впровадження та застосування на підприємстві ціннісно-цільового управління зовнішньоекономічною діяльністю, а також виокремлено проблеми, з якими може зіткнутися підприємство під час упровадження та реалізації ціннісно-цільового управління ЗЕД.

  1. Сінчалова І. (2019). Ціннісно-цільова модель управління. Єдині цінності та цілі перетворюють співробітників на команду. Управління персоналом. № 10. С. 28‒38.
  2. Харчишина О. В. (2008). Організаційна культура як фактор мотивації персоналу. Вісник Державного агроекологічного університету. № 1. С. 226–235.
  3. Бригідир І. (2010). Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня.Наука молода. № 14. С. 11‒14.Петришин Н. Я., Яремчук Т. С.
  4. Радкевич В. (2012). Компетентнісний підхід до професійного навчання персоналу підприємств.Професійна освіта: педагогіка і психологія. XIV (XIV). С. 277‒287.
  5. Жуковська В. М. (2014). Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі. Проблеми економіки. № 2. С. 366‒372.
  6. Лінькова О. Ю. (2018). Особливості ціннісної моделі управління. Економіка розвитку. № 2 (86).С. 35‒41.
  7. Хоменко Т. Ю., Круш П. В. (2017). Методичні підходи до оцінки ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених. Вип. 11.
  8. Баннікова К., Михайльова К. (2019). Потенціал організаційної культури в управлінні людськими ресурсами міжнародних компаній: монографія. Харків: Вид-во НУА, 232 с.
  9. Біда О. А., Орос І. І., Чичук А. П. (2021). Зміст та сутність поняття “лідерство”. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 197. С. 17‒20.
  10. Петришин Н. Я., Яремчук Т. С. (2021). Особливості застосування управління знаннями для забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Економіка. Фінанси. Право. № 10/1. С. 5‒8.