Disrupt Framework як основа побудови бізнес-моделі підприємства на засадах підривних інновацій в умовах сталого розвитку

2022;
: cc. 94 - 103
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Викладено результати дослідження у сфері побудови бізнес-моделі підприємства в умовах сталого розвитку із упровадженням інновацій. Висвітлено роль підривних інно- вацій у реінжинірингу бізнес-процесів. Наведено концепцію 4Р інновацій, здійснено класифікацію інновацій за рівнем технологічної новизни і впливом на ринок. Описано основні типи циркулярних бізнес-моделей (циклічні, подовжуючі, інтенсифікуючі, дематеріалізуючі). Окреслено базові характеристики DISRUPT framework для підприємств, що створюють продукти/послуги для циркулярної економіки.

 1. European Commission: Sustainability. URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/ sustainability_en (дата звернення 9 вересня 2022 р.).
 2. Sustainable development in the European Union. 2015 monitoring report of the EU Sustainable Development Strategy 2015 edition. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975281/KS-GT-15-001- EN-N.pdf (дата звернення 10 вересня 2022 р.).
 3. Meadowcroft J. (2007). National Sustainable Development Strategies: Features, Challenges and Reflexivity. European Environment, 17(3), 152–163.
 4. Федунь Ю. (2014). Становлення та реалізація політики сталого розвитку в країнах кандидатах на вступ до ЄС. Вісник Львівського університету, 36. ч. 11. C. 71–80.
 5. A new Circular Economy Action Plan (For a cleaner and more competitive Europe). Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee  And  The  Committee  Of  The  Regions.  URL:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN (дата звернення 9 вересня 2022 р.).
 6. Піньє І., Остервальдер А. (2022). Створюємо бізнес-модель. Наш формат.
 7. Руда М. В., Мирка Я. В. (2020). Циркулярні бізнес-моделі в Україні. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку URL: https://science.lpnu.ua/uk/smeu- archive/vsi-vypusky/vypusk-2-nomer-1-2020/cyrkulyarni-biznes-modeli-v-ukrayini (дата звернення 1 вересня 2022 р.).
 8. Ryan Ottinger. Create Sustainable Success with  the 4  Types of Innovation. URL: https://www.freshconsulting.com/insights/blog/the-4-types-of-innovation/ (дата звернення 5 вересня 2022 р.).
 9. Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів. URL: https://www.management.com.ua/bpr/bpr003.html (дата звернення 1 вересня 2022 р.).
 10. Disruptive Innovation – What is It and How Does It Work? URL: https://www.viima.com/blog/disruptive- innovation (дата звернення 2 вересня 2022 р.).
 11. Підривні інновації: теорія Клейтона Крістенсена. URL: https://executives.com.ua/pidryvni-innovatsii/ (дата звернення 9 вересня 2022 р.).
 12. Clayton M. Christensen, Efosa Ojomo and Karen Dillon (2019). The Prosperity Paradox: How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty. Harper Business.
 13. Сорен Каплан: Як змінити світ, не зруйнувавши компанію. URL: https://investory.news/soren-kaplan- yak-zminiti-svit-ne-zrujnuvavshi-kompaniyu/ (дата звернення 9 вересня 2022 р.).
 14. 4Ps of Innovation Strategy: A Framework for Effective Innovation. URL: https://getlucidity.com/strategy- resources/fries-with-ketchup-the-4ps-of-innovation-strategy/ (дата звернення 10 вересня 2022 р.).
 15. Camilla Kampmann. Disrupt your industry with a circular business strategy. URL: https://www.ibm.com/ blogs/nordic-msp/disrupt-your-industry-with-a-circular-business-strategy/ (дата звернення 9 вересня 2022 р.).
 16. 9 Disruptive Business Models For 2021 – New Opportunities For Companies. URL: https://morethandigital.info/en/9-disruptive-business-models-new-opportunities-for-companies/ (дата звернення 5 вересня 2022 р.).
 17. The Disrupt Framework. URL: https://www.circle-economy.com/resources/the-disrupt-framework (дата звернення 1 вересня 2022 р.).
 18. Geissdoerfer, Martin & Pieroni, Marina & Pigosso, Daniela & Soufani, Khaled (2020). Circular business models: A review. Journal of Cleaner Production. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 343810965_Circular_business_models_A_review (дата звернення 9 вересня 2022 р.).