Оцінювання траєкторії соціально-економічного розвитку україни в умовах впливу зовнішніх шоків останнього десятиліттяіv

2022;
: cc. 436 - 444
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано соціально-економічний розвиток України за 2012-2021 рр. з урахуван- ням десяти показників. На основі таксономічного показника рівня розвитку оцінено траєкторію соціально-економічного розвитку України та впорядковано роки. Різниця між показниками таксономічного рівня розвитку (0,477) найкращого 2013 р. та найгіршого 2014 р. свід- чить про майже стовідсоткове зниження інтегрального показника соціально-економічного розвитку внаслідок війни, а відхилення показника 2020 р. (0,312) також характеризує істотний негативний вплив пандемії «COVID19».

 1. Колосок С. І. Вплив економічних шоків на циклічність економіки України в умовах Євроінтеграції. Ефек- тивна      економіка.                                 2016.              № 3.             [Електронний                 ресурс].               Режим               доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4833.
 2. Соловйов В. М., Федорішин І. Є. Дослідження впливу економічних шоків на стан економіки України. Мо- делювання складних систем (Соловйов В. М., Ред.). Брама, видавець Третяков О. М., 2015. С. 71-81.
 3. Чорна Н. П., Чорний Р. С., Шандрук С. К. Соціально-економічний розвиток України: нові виклики та за- грози. Науковий вісник Полісся. 2018. №1 (13), ч. 1. С.100-107.
 4. Баженова О.В., Чорнодід І.С. Зовнішні шоки: концептуальні засади та особливості впливу на економіку України / Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. С.213-218. [Електронний               ресурс].   Режим      доступу:                           http://econom.univ.kiev.ua/wp- content/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali%202017%20pdf%20(1).pdf.
 5. Касперович Ю. В. Методичні підходи до оцінки фіскальних втрат України внаслідок гібридної війни РФ. Економiка та держава. 2018. № 12. С. 8-15. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.8.
 6. Опанасюк Ю.А., Мартинець В.В., Матвєєва Ю.Т. Соціально-економічний розвиток України в умовах не- визначеності. Ефективна економіка. 2021. №8. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2021/101.pdf.
 7. Юрчишин В. (Ред.). Чинники, складові і результати запровадження і реалізації антикризової політики в окремих країнах світу та Україні. Прогноз соціально-економічного розвитку України у 2021р. Київ: Заповіт, 2021.             200      c.                     [Електронний    ресурс].          Режим  доступу: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_ukraine_economic_forecast.pdf.
 8. Комплексна статистика. Соціально-економічний розвиток України. Державна служба статистики України : веб-сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua/
 9. Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні. Мінфін: веб-сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
 10. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну. Мінфін: веб-сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
 11. Благун І.С., Кічор В.П., Скворцов Д.І., Фещур Р.В. & Благун С.І. Статистичний аналіз і моделювання соці- ально-економічних об’єктів та процесів (Кічор В.П., Ред.). Растр-7, 2022. 400 с.
 12. Реальний ВВП України в 2013 році не змінився. Економічна правда: веб-сайт. [Електронний ре- сурс]. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2014/01/31/417556/
 13. Полунєєв Ю. Десять шоків України. Частина перша. Економічна правда: веб-сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2014/12/12/512627/
 14. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2021). Вплив COVID-19 на економіку і суспільство країни: підсумки 2020 року та виклики і загрози постпандемічного розвитку. Консен- сус-прогноз. № 53. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk- UA&tag=Konsensus-prognoz.
 15. Гамалій І. Розв’язана Росією війна завдала збитків інфраструктурі України на 110,4 млрд доларів. LB.ua: веб-сайт.                                       [Електронний                                 ресурс].                                Режим                               доступу: https://lb.ua/economics/2022/08/11/525963_rozvyazana_rosiieyu_viyna_zavdala.html.
 16. ВВП України за підсумками року впаде на третину: відновлення розпочнеться з ІІ кварталу 2023 – НБУ. Економічна правда: веб-сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/29/689788/
 17. Жирій К. Економічна криза в розпалі: як українцям вижити в скрутні часи. Уніан: веб-сайт. [Елек- тронний ресурс]. Режим доступу: https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomichna-kriza-v-rozpali- yak-ukrajincyam-vizhiti-v-skrutni-chasi-novini-ukrajina-11919129.html
 18. Павлиш О. Прямі збитки економіки України через війну перевищили 108 мільярдів доларів – KSE. Економічна      правда:                 веб-сайт.             [Електронний      ресурс].                             Режим                 доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/2/689923/

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => uV6sBv6aI8M_z146fIXY-q4nxa8b36pQWMFzits3tZM [:db_insert_placeholder_1] => uV6sBv6aI8M_z146fIXY-q4nxa8b36pQWMFzits3tZM [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.236.241.39 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:29584;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 03:21:30.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679876490 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).