Роль фандрейзингу в умовах розширення джерел фінансування ініціатив вітчизняних суб’єктів господарювання: міжнародний досвід та особливості застосування у час війни

2022;
: cc. 312 - 319
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано актуальність застосування інструментарію фандрейзингу для забезпечення ефективного функціонування організацій, зокрема суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), що потребують додаткового залучення ресурсів. Досліджено сутність поняття фандрейзингу, виокремлено його етапи та інструменти. Ідентифіковано особливості фандрейзингової діяльності у Сполучених Штатах Америки з позиції високого рівня розвитку демократичного суспільства. Проаналізовано варіант успішного залучення фінансових ресурсів на прикладі українського благодійного фонду «Повернись живим». Виокремлено та перелічено рекомендації для вітчизняних підприємств- суб’єктів ЗЕД, які прагнуть залучити фінансові ресурси для соціально орієнтованих ініціатив.

 1. Гавадзин Н. О., Кріцак Ю. О. Фандрейзинг в умовах воєнного часу. Причорноморські економічні студії. 2022. Вип. 74. С. 182–186.
 2. Глєбова А. Сучасні теоретичні та практичні аспекти процесу організації фінансування соціально важливих проектів на основі фандрейзингу. Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 206–211.
 3. Чернявська О., Соколова А. Фандрайзинг : навч. посіб. Вид 2-ге. Київ, 2015. 272 с.
 4. Строгаль М. О. Благодійність і фандрейзинг: зарубіжний досвід. Культура України. Сер. Культурологія. 2016. Вип. 52. С. 46–56.
 5. Бойчук Н., Солосіч О. Фандрайзинг як сучасний метод реалізації  соціально  важливих ініціатив. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 27. С. 7–10.
 6. Шнирков О. Фандрайзинг: основні особливості та форми : метод. посіб. Київ: Ін-т міжнар. відн. КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. 50 с.
 7. Бабій О. Посібник з фандрейзингу для бізнес-об’єднань : посіб. Київ, 2017. 168 с.
 8. Комаровський О. В. Фандрейзинг у питаннях, відповідях та цитатах : навч. посіб. Луганськ: 2007.54 с.
 9. Corporate Sponsorship. National Council of Nonprofits : вебсайт. URL: https://www.councilofnonprofits.org/tools-resources/corporate-sponsorship (дата звернення: 17.09.2022).
 10. Fundraising in Business. Vakilsearch : вебсайт. URL: https://vakilsearch.com/blog/fundraising-in- business/ (дата звернення: 08.09.2022).
 11. Звітність. Повернись живим : вебсайт. URL: https://savelife.in.ua/reports/ (дата звернення: 08.09.2022).
 12. “Повернись живим” отримав ліцензію на закупівлю летального озброєння. Повернись живим : вебсайт. URL: https://savelife.in.ua/materials/news/povernys-zhyvym-otrymav-litsenziyu-na-za/ (дата звернення: 17.09.2022).
 13. Брайсон Дж. Стратегічне планування для державних і неприбуткових організацій: пер. з англ. Львів, 2004. 352 с.