Сутність та особливості фінансування стартап-підприємств

2023;
: cc. 123 - 130
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано актуальність створення стартап-підприємств та необхідність залучення інвестицій для їхнього розвитку. Розглянуто та проаналізовано різні підходи до визначення сутності стартапу, на підставі чого уточнено трактування понять «стартап» та «стартап-підприємство». Ідентифіковано та охарактеризовано базові раунди фінансування стартап-підприємств із зазначенням обсягів коштів, які можна отримати на кожній стадії. Проаналізовано тенденції інвестування у вітчизняні стартап-компанії.

  1. Sysoyev, Ye., Sychikova, Yu., & Torchylo, T. (2022). DealBook of Ukraine. URL: https://inventure.com.ua/upload/library/aventuresdealbook22fnl-220425084027.pdf    (Access:    08.09.2022).
  2. Kreston Ukraine, UVCA, AVentures, & ISE Corporate Accelerator (2022). Ukraine Deal Review 2021. Tech Venture Capital and Private Equity deals of Ukraine. URL: https://www.slideshare.net/UVCA/ukraine-deal-review- 2021-tech-venture-capital-and-private-equity-deals-of-ukraine   (Access:   08.09.2022).
  3. Поліщук, В. В. (2018). Стартап проекти та їх оцінювання: конспект лекцій для студентів за спеціальністю 7.121 “Інженерія програмного забезпечення” факультету інформаційних технологій УжНУ. Ужгород: УжНУ.
  4. Pahwa, A. (2019). What Is A Startup? Feedough, April, 30. URL: https://www.feedough.com/what-is-startup (Access: 08.09.2022).
  5. Мрихіна, О. Б., Стояновський, А. Р., & Міркунова, Т. І. (2015). Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій. Актуальні проблеми економіки, 9, 215–225.
  6. Ries, E. (2011). The Lean Startup. How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses. Edmonton: Portfolio Penguin.
  7. Касич, А., & Джура, А. (2019). Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід, 2, 24–31.
  8. Рудь, Н., & Гордійчук, А. (2019). Економіка та організація інноваційної діяльності. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ.
  9. Why do startups fail? CBinsights. URL: https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons- top/ (Access: 09.09.2022).
  10. Sajid, A.       (2021).        Startup        Funding         Stages         You       Should        Know        About. Сloudways. URL:    https://www.cloudways.com/blog/startup-funding- stages/?data1=18059204527&data2=&id=290872&gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgss9uy9n CauuMWz1QGYHaXQvOxJzw0yYqdziYuhk2AqwFRepyWhiLRoCswUQAvD_BwE#pre-seed        (Access:  05.09.2022).