фінансування

Сутність та особливості фінансування стартап-підприємств

Обґрунтовано актуальність створення стартап-підприємств та необхідність залучення інвестицій для їхнього розвитку. Розглянуто та проаналізовано різні підходи до визначення сутності стартапу, на підставі чого уточнено трактування понять «стартап» та «стартап-підприємство». Ідентифіковано та охарактеризовано базові раунди фінансування стартап-підприємств із зазначенням обсягів коштів, які можна отримати на кожній стадії. Проаналізовано тенденції інвестування у вітчизняні стартап-компанії.

Вплив війни на правила реалізації державно-приватного партнерства у сфері культури України

Досліджено основні причини та проблеми, які гальмують розвиток дер- жавно-приватного партнерства в Україні та потребують законодавчих змін на сучасному етапі. Розглянуто наслідки російського військового вторгнення для культурної сфери України та внутрішньої економіки загалом. Проаналізовано нормативно-правову базу з питань врегулювання механізмів державно-приватного партнерства у процесі відбудови держави у воєнний та післявоєнний час та, зокрема, відновлення та функціонування сфери культури.

Роль фандрейзингу в умовах розширення джерел фінансування ініціатив вітчизняних суб’єктів господарювання: міжнародний досвід та особливості застосування у час війни

Обґрунтовано актуальність застосування інструментарію фандрейзингу для забезпечення ефективного функціонування організацій, зокрема суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), що потребують додаткового залучення ресурсів. Досліджено сутність поняття фандрейзингу, виокремлено його етапи та інструменти. Ідентифіковано особливості фандрейзингової діяльності у Сполучених Штатах Америки з позиції високого рівня розвитку демократичного суспільства. Проаналізовано варіант успішного залучення фінансових ресурсів на прикладі українського благодійного фонду «Повернись живим».

Організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності ОВС України

Проаналізовано організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ у контексті національної безпеки України. Розкрито їх роль у процесі регулювання необхідного постачання технічного обладнання. Визначено шляхи удосконалення нормативно-правових і фінансових умов матеріально-технічного забезпечення ОВС.

Технологія налагодження співпраці венчурного інвестора та інноваційного підприємства

Обґрунтовано актуальність залучення венчурних інвестицій для розвитку інноваційної діяльності підприємств. Ретельно досліджено сучасний стан і тенденції розвитку венчурного інвестування в Україні. Ідентифіковано проблеми та перешкоди функціонування вітчизняного венчурного бізнесу. На підставі отриманих результатів дослідження та врахування кращого іноземного досвіду сформовано комплексну поетапну технологію залучення венчурного капіталу інноваційними підприємствами.

РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті висвітлено проблематику розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Окреслені соціальні та економічні функції малого і середнього бізнесу. Проведено аналізування статичних показників діяльності малого та середнього бізнесу, а також фізичних осіб-підприємців.