ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У СФЕРІ EЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Показано сутність інноваційного розвитку у сфері електронного бізнесу, враховано теоретичні підходи та концепції розвитку інноваційної діяльності. Окреслено основні характеристики інноваційної діяльності у сфері електронного бізнесу. Проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід окремих аспектів розвитку електронного бізнесу. Запропоновано конкретні напрямки в удосконаленні процесів прийняття управлінських рішень та управління персоналом у сфері електронного бізнесу. Наголошено на важливості ефективного управління людськими ресурсами для розвитку інноваційної діяльності у сфері електронного бізнесу.

1. Федулова Л. (2012) Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. № 1. 87–100. 2. Куценко Т. М. (2012) Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів, Маркетинг і менеджмент інновацій. № 4. 308–317. 3. Чухрай А. (2012) Теоретичні основи функціонування економічної системи у динамічному середовищі, Управлінські інновації, Вип. 2. 15–22. 4. Чухрай Н. І. (2012) Бізнес-модель як джерело інноваційного зростання, Управлінські інновації. Вип. 1. 21–33.  5. Чухрай А. (2012) Онтологія поняття “бізнес-модель” підприємства, Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Логістика”. № 749. 94–103. 6. Ансофф И. (1989) Стратегическое управление. Ансофф. М. : Экономика, 520 с. 7. Антоненко О. М., Міщук І. П., Хамула О. О. (2012) Формування систем електронної торгівлі і логістика: теорія та практика організації, Вісник Нац. ун-ту “ Львівська політехніка” “Логістика”. № 749. 349–356. 8. Усик В. (2012) Взаємозв’язок економіки знань та підприємництва: перспективи для України, Управлінські інновації.  № 2. 9–14. 9. Балик У. О, Колісник М. В. (2014) Електронна комерція як елемент системи світового господарства, Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Логістика”. № 811. 11–19. 10. Копець Г. Р., Рачинська Г. В., Дзюбіна К. О. (2016) Інноваційні аспекти розвитку електронного бізнесу, Тези VІ МНТК “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації”.  С. 99.