Бінарні відношення обмежень рухливості – основа математичного опису складальних виробів

Автори:
1
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

У статті запропоновано методологію математичного опису взаємодії елементів складальних одиниць через систему бінарних відношень обмежень рухливості. Показано, що такі відношення слід визначати для пар деталей для умов початкового положення, можливого переміщення з фіксацією умови забезпечення цілісності.

1. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). — СПб.: Питер, 2004. — 560 с.: ил. 2. Смирнов О. Л. Автоматизация технологического проектирования: Учеб. пособие / СПбГУАП. СПб., 2001. 66 с.: ил. 3. Балакшин Б. С. Основы технологии машиностроения. М.: Машиностроение, 1969. 4. Новиков М. П. Основы технологии сборки машин и механизмов. — 5-е изд., испр. — М.: Машиностроение, 1980. — 592 с., ил. 5. Ершов В. И. Технология сборки самолетов: Учебник для авиационных специальностей вузов / В. И. Ершов, В. В. Павлов, М. Ф. Каширин, В. С Хухорев. — М.: машиностроение, 1986. — 456 с.: ил. 6. Челищев Б. Е. Автоматизация проектирования технологии в машиностроении / Б. Е. Челищев, И. В. Боброва, А. Гонсалес-Сабатер; Под ред. акад. Н. Г. Бруевича. — М.: Машиностроение, 1987. — 264 с.: ил. 7. Кузьмин В. В. Математическое моделирование процессов сборки и механической обработки изделий машиностроения: Учеб. пособ. для вузов / В. В. Кузьмин, А. Г. Схиртладзе. — М.: Высш. шк, 2008. — 279 с.: ил. 8. Пасічник В.А., Лашина Ю.В. Синтез технологічного процесу складання виробу на основі інформації про бінарні відношення обмежень рухливості / Вісник НТУУ "КПИ".— К.: 2009.— № 57 / Машинобудування. С. 75-81. 9. В.А. Пасічник, Р.Р. Смута. Виявлення значущих координатних напрямків і технологічних груп деталей у складанні // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту, Житомир. — 2002 / Спеціальний випуск / ІКТ 2002.— С.152-157.