Адаптивне управління радіоресурсом у складних завадостійких умовах

2017;
: cc. 81 - 86
1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Системи радіозв’язку спеціального призначення (СРЗ СП) функціонують на практиці в умовах випадкового впливу різних факторів, частина з яких систематизована в стандартах, а частина — заздалегідь невідома. Специфіка сучасних СРЗ СП визначає необхідність управління їх функціонуванням в умовах параметричної невизначеності, — як об’єкта управління, так і сигнальної невизначеності зовнішніх впливів. Тому виникає задача аналізу і врахування невизначеності під час функціонування такої складної ієрархічної системи, як СРЗ СП. Сутність методу полягає в адаптивній зміні режимів і параметрів СРЗ СП залежно від зміни завадової обстановки в каналі зв’язку з метою одержання максимального значення енергетичної ефективності. За запропонованим методом, на відміну від розроблених раніше, адаптація до стану сигнальної та завадової обстановки здійснюється на основі комплексного координування частотних, енергетичних, часових і інформаційних ресурсів радіоканалів з характеристиками комплексу зовнішніх умов їх реалізації зміною режимів роботи і параметрів сигналів СРЗ СП, що дає змогу підвищити ефективність функціонування військової системи радіозв’язку в умовах складної радіоелектронної обстановки.

1. Hayduk O., Slobodyanyuk P., Bulgach V. Radiotelekomunikatsiyni technology: Radio- transmitting devices and radio receiver, Nizhyn .: Aspect-polygraph, 2007, 320 p. 2. Hutkyn L. Designing and Radio Equipment: Uchebnoe posobye for Universities Radio and Communications, 1986, 334 p. 3. Bezruk V., L. Globa SV Tolyupa et al. Naukoemkye technology in ynfokommunykatsyyah. Handling and protection of information. Kollektyvnaya monograph. Kharkiv — Company SMIT — 2013, 398 p. 4. Kuvshinovo O., Hlutskyy V., Liventsev S. Selecting mobile radio system with FHSS mode when exposed to noise Relay Proceedings of Viti “KPI”, 2003, Vol. 6. 68–73 p. 5. Babich V., Kuvshinovo A., Liventsev S. Analysis of the most likely strategy after setting relay digital tropospheric interference with radio FHSS mode ,Proceedings of KVIUZ, 2000, Vol. No. 5, 53–59 p. 6. Tolyupa S. Makarchuk A. Analysis of existing methods of radio communications zavadozahyschenosti, Scientific journal “Information Security”, 2011, No. 3 (52), 5–9 p. 7. Borisov V., Zynchuk V., Lymarev A. et al. Pomehozaschyschennost of radyosvyazy s Expansion spectrum signals by pseudorandom perestroika a working frequency Radio and communication, 2000, 384 p.