legal socialization

Сім'я в системі ризиків правової соціалізації

До завдань теорії правової соціалізації належить дослідження цілісного процесу становлення особистості. Вирішення означеного завдання ускладнюється необхідністю осмислення проблем та ризиків правової соціалізації і необхідністю подальшого вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо їх попередження та подолання.

Правова соціалізація в шкільному середовищі

Перед сучасною наукою постала гостра потреба оновлення знання про дитину та дитинство, про підлітковий розвиток особистості, шляхи ефективної соціалізації дитини як процесу, що задає розвитку суспільству. Потрібні нові механізми сприяння успішній правовій соціалізації дітей та підлітків. Пояснюється така необхідність виникненням нових парадоксів і протиріч, характерних для взаємин юної людини і сучасного соціуму.

Критичний погляд на правову соціалізацію: сублімоване рабство або проблема авторитарного підкорення особи в недемократичних державах

У статті проаналізовано взаємозв'язок авторитаризму та правової соціалізації. Поняття "правова соціалізація особистості" є міждисциплінарним, тому в нашій статті ми розглянемо його насамперед з позицій права, психології та педагогіки. Як правило, аналіз правової соціалізації стосується позитивного впливу держави та суспільства, створення умов для кращого засвоєння суспільно-правового досвіду, норм і правил співіснування людей розвиває позитивні цінності. На противагу цьому ми намагаємось дослідити адаптаційні особливості авторитаризму з його авторитарним підпорядкуванням та агресією.

Окремі аспекти ранньої правової соціалізації

Роль ранньої правової соціалізації полягає у включенні людини в глобальне
суспільство з мінімізацією ризику розвитку деструктивної правової поведінки. Вже в
результаті навчання в школі діти повинні знати основні юридичні норми, які тлумачать
їхні права та обов’язки, права та обов’язки їхніх батьків, друзів та держави. У статті
розглянуто роль сім’ї та школи у тривалому процесі правової соціалізації особи, який
ускладнений множинними економічними та соціальними чинниками. Успішна правова

Legal socialization at the present stage of development of legal science

The article deals with the problem of legal socialization. Indicate the role and importance of legal socialization in the current development of legal science. It is shown that the more socialized man, the more it reveals its ability to be the main productive force of society, the more it is able to understand the natural environment, law, state and society as a whole system.