відповідальність

Особливості соціально-психологічного розвитку особи як підстави виникнення кримінальної відповідальності

З’ясування соціально-психологічного аспекту особи завжди передбачає дослідження закономірностей формування певної внутрішньої структури особи та виконання нею функції регулятора поведінки. Формування цієї структури особи відбувається поступово з моменту її народження під впливом різноманітних факторів.

Щоб бути суб’єктом будь-якого суспільного відношення, людина повинна досягти певного рівня психофізичного та соціального розвитку, який дасть їй можливість усвідомлювати та керувати своєю поведінкою, а отже і нести відповідальність за неї.

Нормативно-правові засади компетенцій національного агентства з питань запобігання корупції

Досліджено питання нормативно-правового забезпечення основних прав, обов’язків та відповідальності Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні. Визначено основні права та обов’язки Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні та його членів.

Теоретичні аспекти становлення та розвитку територіальних громад у незалежній Україні за умов децентралізації державної влади

Розглянуто теоретичні аспекти становлення та розвитку територіальних громад у незалежній Україні за умов децентралізації державної влади. Доведено, що  однією з основних характеристик “територіальної громади” є наявність жителів, які проживають на певній території, що об’єднані спільними цінностями та інтересами. Визначено п’ять основних етапів формування правових основ становлення та розвитку спроможних територіальних громад в Україні за умов децентралізації державної влади.

Адміністративна відповідальність: теоретико-правові аспекти

Розглянуто нормативно-правове визначенняадміністративної відповідальності, подано основні та специфічні ознаки адміністративної відповідальності. Розглянуто реалізацію адміністративної відповідальності

СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

Сучасний розвиток держави і постійне посилення конкурентної боротьби вимагають пошуку нових, ефективніших стратегічних можливостей підприємств, серед яких великого значення набуває соціальна відповідальність. Комплексне соціоекономічне дослідження соціальної відповідальності в Україні нині є вимогою часу.

Проблема виховання колективу і особистості в творчості А. С. Макаренка та їх роль у навчально-виховному процесі МВС України (до 90-ліття від дня смерті)

Серед вітчизняних педагогів XX століття особливе місце займає видатний педагог- новатор А. С. Макаренко, його теоретична і практична діяльність. В статті досліджено актуальні проблеми діалектики взаємозв’язку і взаємовідносин колективу й особистості, наголошено на тому, що хоча А. Макаренко вважав, що колектив виконує основну роль у вихованні , але важливе місце він відводив особистості. У навчально-виховному процесі А. Макаренко велику увагу звертав на сутність організації і дисципліни, виховання кращих духовних, культурних і моральних якостей особистості.

Посилення відповідальності за ухилення від сплати аліментів

Проаналізовано новели вітчизняного законодавства в сфері відповідальності за
несплату аліментів: зменшення частки у разі поділу майна подружжя, збільшення пені,
накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, обмежен-
ня в деяких правах, автоматизований арешт коштів боржника за виконавчими про-
вадженнями про стягнення аліментів, заборона займати певні посади на державній
службі.

Щодо національної моделі ювенальної юстиції

Розглянуто систему ювенальної юстиції. Особливу увагу зосереджено на моделях ювенальної юстиції. Визначено оптимальну модель для упровадження у національне законодавство.
 

Відповідальність за екологічні правопорушення, зокрема за ст. 246 – незаконна порубка лісу

Знищення лісових насаджень в Україні є однією з найактуальніших проблем сьогодення, що турбує не лише екологів, а й простих громадян. Неконтрольоване вирубування лісів, особливо в зимовий період, досягає критичного рівня. Щодня нелегально вирубують тисячі дерев. Експерти зазначають, що найоб’єктивніше про зменшення площі українських лісів і про вирубування найстаріших масивів свідчать знімки з космосу.

Відповідальність, що випливає зі шлюбу

Досліджено питання видів, підстав та заходів взаємної відповідальності дружини та чоловіка. Визначено, що відповідальність, яка випливає зі шлюбу – це взаємна відповідальність дружини та чоловіка за поведінку під час укладення шлюбу, у шлюбних відносинах та за порушення прав один одного як батьків після розірвання шлюбу.