СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

2019;
: pp. 9-15
1
Державне підприємство “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”
2
Діагностичний центр «МЕДІС», Львів
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Сучасний розвиток держави і постійне посилення конкурентної боротьби вимагають пошуку нових, ефективніших стратегічних можливостей підприємств, серед яких великого значення набуває соціальна відповідальність. Комплексне соціоекономічне дослідження соціальної відповідальності в Україні нині є вимогою часу. Мета роботи – формування нормативно-правового базису соціоекономічного розуміння суті, особливостей формування та реалізації комплексного феномену соціальної відповідальності, а на цій основі – обґрунтування пріоритетних напрямів його практичного використання для потреб розвитку держави.

Проаналізовано міжнародні ініціативи в галузі соціальної відповідальності та втілення їх в Україні, зокрема в діяльності клініко-діагностичних лабораторій (КДЛ).

Клінічна лабораторна діагностика (лабораторна медицина) є однією із найважливіших складових системи охорони здоров’я, яка забезпечує надання медико-діагностичної допомоги пацієнтам в оцінюванні стану здоров’я, діагностиці захворювань, моніторингу результатів лікування, подальшому прогнозі перебігу хвороби та якості життя, що має загальнодержавне значення для збереження та покращення здоровэя населення. Якість життя хворої людини у сучасній медицині розглядається як інтегральна характеристика її стану, що складається із фізичного, психологічного, соціального компонентів. Адже більше ніж 70 % інформації для прийняття рішення щодо діагнозу лікар отримує з лабораторії. І навіть більше, у разі моніторингу пацієнтів цей відсоток зростає до 80 %.

Соціальна відповідальність багатоаспектна та багаторівнева. На індивідуальному рівні вона проявляється через світосприйняття особистістю певних принципів, засад і поводження в суспільстві; на рівні держави – через належний рівень життя людини, культурний та моральний розвиток; на рівні підприємств – через дотримання високих стандартів надання послуг, соціальних стандартів та якості роботи з персоналом.

[1] I. Sydorko, R. Baitsar, “Normative and metrological provision of clinical diagnostic laboratories”, Measuring equipment and metrology, vol. 79, no. 3, pp. 49 –54, 2018.

[2] Marketing in Ukraine: Official Website [Online]. Available: http://www.ua-marketing.com.ua.

[3] A. Andryushchenko, I. Ryabets, “Social Responsibility: Theoretical and Methodological Aspect of Analysis”. [Online]. Available: http://www.readera.org/article/sotsialna-vidpovidalnistteoretyeko-metodolohichnyi-aspect-analysis-10157455.html readera.org.

[4] ISO /CD 26000:2010 Social Responsibility Management Systems. Requirements.

[5] ISO 26000 International Social Responsibility Guide [Online]. Available: http://www.iso.org/iso/en/home/standards/iso26000.htm.

[6] S. Korol, “Regulatory documents on corporate social responsibility Economy of Ukraine”, no. 9 (622), pp. 85–96, 2013.

[7] O. Sivak, “Social responsibility in business activity: domestic and foreign experience”, Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, Zhytomyr State Technological University, Ukraine, no. 1 (22), pp. 333–337, 2012.

[8] T. Kaminska, “Social responsibility of the state in the field of health care”, Bul. Nat. Univ. “Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine”, no. 3 (10), pp. 200–215, 2012.

[9] D. Dolot, “The Health System in Ukraine: Choosing a National Development Model”, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv. Public Administration: Improvement and Development, no. 2, pp. 23–27, 2013.

[10] ISO 9000:2015 Quality Management Systems. Terms and Glossary (ISO 9000: 2015, IDT).

[11] ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO / IEC 17025:2017, IDT).

[12] ISO EN ISO 15189:2015 Quality and Competency Requirements (EN ISO 15189: 2012, IDT).

[13] O. Bilyk, O. Novikova, “Rationale of the ways of overcoming corruption in health care”, Public Administration: Improvement and Development, no. 10, рp. 15–18, 2016.

[14] ISO 37001:2016. Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use.

[15] O. Yastremskaya, “Problems of implementation of standardization in the clinical-diagnostic laboratories of Ukraine”, Medical Sciences. The Physical Collection, Lviv,Ukraine: Danylo Halytsky National Medical University, vol. 43, pр. 159–169, 2015.