Україна

Assessment of the stability of the national economy development in the postindustrial society

The article presents the results of the national economy development stability assessment in the postindustrial society. The method of assessment based on the efficient state management under optimal economic, innovation and investment, and social conditions is proposed.

АНАЛІЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Наведено результати дослідження сучасних тенденцій економічного розвитку національного господарства України на основі статистичного та економічного аналізу, встановлено його особливості на макро- та мезорівнях і визначено фактори розвитку з використанням моделі економічного зростання Р. Солоу та виробничої функції КоббаДугласа, в умовах постіндустріального суспільства.