Україна

Удосконалення правового механізму державного регулювання в екологічній сфері України

Тотальна глобалізація та індустріалізація сучасного суспільства зумовлює проблему забруднення навколишнього середовища й вимагає забезпечення раціонального природокористування. Ці процеси потребують від державних інституцій ефективного контролю та нагляду, впровадження попереджувальних природоохоронних заходів, розробки методів раціонального використання природних ресурсів та екологічно чистих технологій. Досліджено нормативно-правове регулювання функціонування інституту громадських інспекторів в екологічній сфері.

Сучасні напрями національної політики держави щодо забезпечення надання екстреної медичної допомоги

Проаналізовано національну політику держави щодо функціонування системи екстреної медичної допомоги, зокрема її підсистеми — санітарної авіації. Розглянуто досвід різних регіонів України щодо відродження системи надання екстреної медичної допомоги засобами санітарної авіації. Досліджено також підходи до вирішення цієї проблеми з боку державних органів, громадянського суспільства, комерційних структур. Виокремлено існуючі юридичні колізії у правовому механізмі державного управління національною системою охорони здоров’я і запропоновано шляхи їх вирішення.

Аналіз інформаційної складової взаємодії громадських організацій середнього медичного персоналу з органами державної влади

Досліджено стан Інтернет-представництва громадських організацій середнього медичного персоналу в розрізі областей України. Проаналізовано відображення діяльності таких громадських організацій на офіційних сайтах УОЗ/ГУОЗ і/або облдержадміністрацій. Детальніше розглянуто діяльність громадського об’єднання «Львівська обласна асоціація медичних сестер» (ГО «ЛОАМС») як типового представника таких організацій.

Система профільної середньої освіти в Україні: правове забезпечення

З’ясовано зміст та завдання системи профільної середньої освіти, яка передбачає індивідуальне та диференційоване засвоєння знань учнями 10 – 12-х класів за інтересами, компетентностями та планами щодо подальшої самореалізації. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення процесу реформування змісту середньої освіти в Україні та її профілізації.

Реформи у сфері юстиції, судочинства та правосуддя як чинник формування політичної асоціації між Україною та ЄС

Проаналізовано зміст та особливості реформ у сфері юстиції, судочинства та правосуддя в Україні. Розкрито роль реформ у сфері юстиції, судочинства та правосуддя у формуванні політичної асоціації між Україною та ЄС. Висвітлено проблеми та перспективи реалізації реформ у сфері юстиції, судочинства та правосуддя в Україні.

Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти національної безпеки в кримінальних кодексах України та Польщі

У статті подано комплексний  порівняльно-правовий аналіз злочинів проти національної безпеки згідно з кримінальними кодексами України та Польщі. Авторами проаналізовано спільні підходи законодавця обох країн до криміналізації суспільно небезпечних діянь у відповідній сфері, відмінності у цих підходах. Автори на основі аналізу чинного кримінального кодексу Республіки Польща пропонують ряд нових норм для особливої частини українського кримінального закону. Зокрема, автор пропонує доповнити ст.

МЕТОДИ, ВИКОРИСТАНІ ПРИ ФОРМУВАННІ ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА СОБОРНОЇ ПЛОЩІ В ОДЕСІ (УКРАЇНА) З ВІДТВОРЕННЯМ ВТРАЧЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ – СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ

У статті представлені основні методи дослідження, які були
використані для відтворення видатного втраченого об'єкта культурної спадщини
України – Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі в 1999-2010 роках.
Методи, що використовувалися при відтворенні Собору, умовно розділені на дві групи:
перша група стосується формування традиційного характеру історичного середовища
Соборної площі та фасадів при відтворенні Собору, друга – формування образу
відтворюваного Собору, в тому числі його інтер'єрів. У статті представлений 21

Роль міжнародних організацій у демократизації виборів в Україні (оглядова стаття)

У статті досліджується роль міжнародних урядових та неурядових організацій у демократизації інституту виборів.

МЕТОДИ, ВИКОРИСТАНІ ПРИ ФОРМУВАННІ ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА СОБОРНОЇ ПЛОЩІ В ОДЕСІ (УКРАЇНА) З ВІДТВОРЕННЯМ ВТРАЧЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ – СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ

У статті представлені основні методи дослідження, які були використані для
відтворення видатного втраченого об'єкта культурної спадщини України – Спасо-
Преображенського кафедрального собору в Одесі в 1999-2010 роках. Методи, що
використовувалися при відтворенні Собору, умовно розділені на дві групи: перша група
стосується формування традиційного характеру історичного середовища Соборної площі
та фасадів при відтворенні Собору, друга – формування образу відтворюваного Собору, в

СИМВОЛІКА АТТИКА ПАЛАЦУ СЕНЯВСЬКИХ У КОНТЕКСТІ РЕНЕСАНСУ І РЕФОРМАЦІЇ ТА ПИТАННЯ ДАТУВАННЯ ОКРЕМИХ ОБ'ЄКТІВ МЕДЖИБІЗЬКОГО ЗАМКУ

У статті робиться спроба трактування архітектурного оздоблення
палацу Сенявських (Меджибіж, XVI ст.) та типологічно споріднених з ним пам’яток
східноєвропейської замкової і сакральної архітектури у контексті протестантської
символіки. Наводяться відмінності між типами «ранньоренесансного» і «польського»
аттика, на цій основі аналізується генеза аттиків кількох споруд у Меджибізькому
замку. Обгрунтовується доцільність виокремлення трикінцевого зубця
ранньоренесансних аттиків у окремий тип. Вперше аналізується символічне значення