демократія

Теорія та практика громадянського суспільства: історико-правовий досвід України

У статті комплексно проаналізовано поняття громадянського суспільства як політико-правового явища. Розглянуто джерелознавчий матеріал, який характеризує процес розвитку системи поглядів на громадянське суспільство на теренах України. Досліджено еволюцію поняття громадянського суспільства у працях українських мислителів, зокрема С. Оріховського-Роксолана, М. Костомарова, М. Драгоманова, І. Франка та ін. Визначено особливості розвитку концепції громадянського суспільства кін. XIX – поч. XX ст. у працях видатних українських діячів.

Політико-правовий статус і повноваження парламентської опозиції в країнах Вишеградської групи

Проаналізовано і систематизовано політико-правовий статус та повноваження парламентської опозиції в країнах Вишеградської групи. Аргументовано, що для країн регіону, які є консолідованими і напівконсолідованими демократіями, властивий феномен конструктивної парламентської опозиції, роль і функції якої однак не тільки законодавчо не захищені, але й здебільшого не передбачені.

Становлення і розвиток ідей щодо функціонування системи стримувань і противаг

Розглянуто основні історичні етапи становлення поглядів на систему стримувань і противаг. Виокремлено основні характеристики кожного з історичних періодів дослідження зазначеної проблематики. Відстежено еволюцію основних ідей щодо поділу влади та показано зміст системи стримувань і противаг як основної запоруки демократичного функціонування влади за умов республіканської форми правління. Виокремлено характерні особливості системи стримувань і противаг на практиці сучасних демократій.

Політична стабільність: сутність та основні підходи до класифікації

Розглянуто проблему сутності та типів політичної стабільності. На основі теоретичного аналізу висвітлено основні особливості політичної стабільності та проаналізовано деякі авторські підходи до її класифікації.

Нові підходи до вивчення популізму (рецензія на монографію Кіянки І. Б. Популізм в історії та сучасності: ідеологічні течії, рухи та політичні технології / Ірина Киянка. – Львів : Простір, 2016. – 366 c)

 

Українські праві радикальні партії після Революції Гідності

Досліджено особливості діяльності українських правих радикальних партій після Революції гідності, розглянуто їх основні ідеї, принципи та типології. Основну увагу звернено на аналіз таких партій: Всеукраїнське обєднання Свобода”, “Правий сектор”, “Братство”, “Національний Корпус”.

Легальний статус виборчих комісій в Україні

Розглянуто проблему правового статусу виборчих комісій в Україні. На основі аналізу українського виборчого законодавства показано такі аспекти правового статусу виборчих комісій, як термін їхньої діяльності, обсяг повноважень, правовий статус членів виборчих комісій тощо.

Інститут демократичних виборів в Україні:особливості та тенденції трансформації

В статті розглядається проблема дотримання демократичних принципів під час виборів в Україні. Аналізуються особливості та тенденції трансформації Індексу демократичних виборів в нашій державі.

Проблема безпеки виборів 2014 р. в Україні

В статті розглядається проблема безпеки виборчого процесу на позачергових президентських та парламентських виборах 2014 р. в Україні. Аналізуються дії української влади як в сфері законотворчої діяльності, так і в площині електоральної практики для нейтралізації безпекових загроз під час позачергових виборів глави держави та виборів народних депутатів 2014 р.