оптимізація

Пришвидшення параметричної ідентифікації для побудови динамічних моделей з використанням розпаралелення

Побудова математичної моделі нелінійних динамічних систем з використанням оптимізації вимагає значних обчислювальних затрат для вирішення задачі оптимізації. Це робить доцільним  використовувати  розпаралелення обчислень для вирішення завдань оптимізації, особливо з урахуванням поточної тенденції збільшення числа процесорних ядер в одному чіпі. Ефективність зокрема паралельної реалізації процесу оптимізації є предметом дослідження в даній роботі

Oптимізація з використанням методу генетичного алгоритму та паралельних обчислень

У статтi описано метод для виконання оптимізованих обчислень з використанням генетичного алгоритму на комп’ютерах, підключених у паралельні кластери. Він визначає обсяг електромагнітниз розрахунків, які необхідно виконати, щоб визначити функцію мети. А також він забезпечує зразкові коефіцієнти, що описують якість паралелізації обчилювальних процесів.

Аналіз допусків та оптимізація лінійних параметричних кіл на основі частотного символьного методу

У роботі представлено процедури аналізу допусків та оптимізації лінійних параметричних кіл, які основані на частотному символьному методі та реалізовані системою функцій MAOPCs у середовищі MATLAB. Особливість аналізу допусків та оптимізації полягає у тому, що попередньо проводиться оцінка стійкості (асимптотичної) досліджуваного лінійного параметричного кола в заданих межах зміни параметрів та визначення областей допустимої їх зміни, у яких коло є стійким. Виключно у цих областях відбувається аналіз допусків та оптимізація.

Process Optimization of Vibroresonance Sewage Disinfection

Для процесів кавітаційного очищення стічних вод від органічних домішок розроблено математичні моделі, що адекватно поєднують їх технологічні параметри із показниками якості обробки. У якості стічних вод розглянуто води пивоваріння, молокопереробної промисловості та воду громадського використання.

Формування портфеля проектів за допомогою двоетапної процедури

The problems of organization and support management in organizations that implement their activities in the form of projects were considered, as well as the main approaches to managing a portfolio of projects, two-step procedure for drawing portfolio, taking into account both formal and informal aspects was proposed.

Ранжування веб-сайтів в мережі Інтернет

The article describes the design features of ranking websites in the global Internet, the analysis of the known systems and promotion resources was done and the internal and external factors of ranking were given. Possible schemes of Internet resources using the tools of link ranking were analyzed. We describe the main problems that arise when optimizing pages on the set of queries and give the scheme of splitting by keyword pages of the resource.

Аналіз математичних моделей планування в мультипроектному середовищі

Problems of organization, planning and maintenance management in organizations that implement their activity in the form of projects are considered. The critical analysis of the operation in this environment was carried out, major shortcomings and methods of overcoming them are pointed out.

Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах

This paper belongs to the field of systems engineering and is aimed at improving the qualitative indices of information technologies or systems with multidimensional characteristics (e.g. vector data coding design) with respect to reliability, precision and other significant operating characteristics of the systems based on the combinatorial configurations theory, namely the principle of optimal cyclic proportions (OCP).

Імовірнісні та імітаційні моделі планування та управління в мультипроектному середовищі

In the paper considered the models of project portfolio’s formation and the allocation of resources between the portfolio projects under uncertainty, their advantages and disadvantages, the impact of organizational structures and modern software development technologies to reduce the uncertainty level, substantiated the necessity to use imitation to obtain decisions on planning in multi-project environment, offered structure of the simulation model.

Моделі оптимальних інформаційних систем на двовимірних комбінаторних конфігураціях

This paper belongs to the field of systems engineering and is aimed at improving the qualitative indices of vector data information technologies (e.g. 2D vector data coding design) with respect to reliability, precision and other significant operating characteristics of the systems based on the combinatorial configurations theory, namely the Ideal Ring Bundles (IRB)s.