політична система

Вплив інституту президенства на ефективність діяльності органів влади

Розглянуто вплив Інституту Президентства на становлення української державності. Визначено статус та роль Президента протягом існування незалежної України. Проаналізовано історичні аспекти становлення інституту президентства.

Популізм в контексті державного управління: приклад Білорусі

Досліджено проблематику популізму в контексті державного управління на прикладі Республіки Білорусь. Зазначено, що популізм залишається актуальним феноменом соціально-політичного життя багатьох країн світу. Зауважено, що, здійснюючи значний вплив на політику країн із порівняно малим досвідом функціонування демократичних інститутів, популізм, водночас, досить помітно виявляє себе у сучасному політичному просторі «старих» демократій. Доведено, що існує очевидний зв’язок між посиленням популізму та загостренням соціально-економічних проблем.

Взаємовплив та взаємозв’язок громадянського суспільства і держави як єдиної цілісності

Громадянське суспільство задає динаміку соціальної держави, відіграє у її існуванні розвиваючу роль. Тому рівень розвитку громадянського суспільства і рівень соціальної держави є поняттями взаємопов’язаними. Власне громадянське суспільство є механізмом подальшого розвитку функціональної структури розвинених форм соціальної держави.

Порівняльна історична соціологія імперій Айзенштадта

Досліджено внесок Айзенштадта у розвиток порівняльної історичної соціології імперій. У центрі уваги є праця ізраїльського вченого “Політичні системи імперій: піднесення та падіння історичних бюрократичних суспільств”. Розкрито особливості його типології політичних систем. Визначено вплив структурного функціоналізму на теорію та методологію дослідження імперій Айзенштадта.

Політична стабільність: сутність та основні підходи до класифікації

Розглянуто проблему сутності та типів політичної стабільності. На основі теоретичного аналізу висвітлено основні особливості політичної стабільності та проаналізовано деякі авторські підходи до її класифікації.

Нові підходи до вивчення популізму (рецензія на монографію Кіянки І. Б. Популізм в історії та сучасності: ідеологічні течії, рухи та політичні технології / Ірина Киянка. – Львів : Простір, 2016. – 366 c)