українська мова

Difficult cases of use of computer terms in the genitive case second declension masculine

Статтю присвячено проблемам сучасної української термінології, зокрема розглянyто вживання закінчень родового відмінка в комп’ютерних термінах ІІ відміни чоловічого роду. Особливу увагу звернено на використання терміноодиниці макрос, щодо якої є сумніви у виборі флексі

Синтаксичні варіанти в українській науково-технічній термінології

У статті проаналізовано явище синтаксичної варіантності на матеріалі сучасної української науково-технічної термінології. З’ясовано причини появи варіантів цього типу. Запропоновано можливі шляхи уніфікації синтаксичних варіантів у термінній лексиці.

Гімназійна освіта Євгена Коновальця

Розкрито гімназійну або повну середню освіту Євгена Коновальця. Тобто, що виховувало загальнолюдські цінності, вміння та навики підданих Австро-Угорської імперії, а що ще й формувало національну ідентичність.

Експериментальне дослідження пошуку значущих ключових слів україномовного контенту

Проведено порівняльне експериментальне дослідження методів пошуку значущих ключових слів україномовного контенту. В основу підходу до автоматичного визначення ключових слів покладено стемінг Портера слів української мови за відстанню Левенштейна, враховано можливості використання тематичного словника та вилучення заблокованих слів. На експериментальній базі зі 100 наукових публікацій технічного спрямування порівняно з авторськими варіантами отримано числові статистичні характеристики точності результатів пошуку.