роботодавець

Міжнародно-правові стандарти щодо регулювання внутрішнього трудового розпорядку

У статті проаналізовано міжнародно-правові стандарти щодо регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Відзначається, що у правовій доктрині міжнародного права існує значна кількість нормативних актів, які визначають міжнародні правові стандарти регулювання внутрішнього трудового розпорядку, однак механізм їх забезпечення є недосконалим, він не до кінця визначений державою та не відповідає національному законодавству. 

Про корупційні діяння в трудових відносинах

Об’єктом наукового дослідження є корупційні діяння, що вчиняються повновладними суб’єктами у сфері трудових відносин. На жаль науковці як правило, фрагментарно висвітлюють окремі положення, що характеризують корупцію  у сфері трудових відносин.

Міжнародно-правові гарантії охорони праці неповнолітніх

У статті здійснено огляд нормативних актів у сфері працевлаштування та зайнятості неповнолітніх а відтак висновується, що багато держав прагне розробити заходи по забезпеченню повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості, надання рівних прав всім неповнолітнім хто бажає працювати незалежно від статі, раси, віросповідання. Відзначається достатньо високий рівень правового регулювання правовідносин щодо працевлаштування неповнолітніх міжнародно-правовими актами та національним законодавством, що діють у вказаній сфері.

Запровадження дуальної форми навчання у сфері вищої освіти України

У статті окреслено проблеми, з якими зіткнулась система освіти і ринок праці, наголошено на недостатньому рівні готовності випускників закладів освіти до професійної діяльності. Здійснено аналіз нормативно-правової бази для запровадження дуальної форми здобуття освіти.

Особливості встановлення факту наявності трудових відносин у судовому порядку

На основі системного аналізу загальнотеоретичних та галузевих досліджень запропоновано розглядати юридичний факт наявності трудових відносин як дію, виражену в формі трудового договору між працівником та роботодавцем або рішення суду, що набрало законної сили. Ця дія зумовлює правові наслідки у межах трудових відносин, відносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування та відносин із соціального забезпечення працівника.

Щодо питання дотримання роботодавцем законодавчих вимог під час працевлаштування громадян

На основі положень чинного законодавства України визначено головні вимоги до роботодавця під час прийняття на роботу працівників. А саме: офіційне оформлення трудових відносин; обґрунтування відмови від прийняття на роботу; створення визначеної законодавством кількості робочих місць для пільгових категорій громадян. Особливу увагу звернено на аналіз судової практики у сфері розгляду спорів про встановлення факту перебування у трудових відносинах.