Міжнародно-правові гарантії охорони праці неповнолітніх

2022;
: 257-263
Автори:
1
кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

У статті здійснено огляд нормативних актів у сфері працевлаштування та зайнятості неповнолітніх а відтак висновується, що багато держав прагне розробити заходи по забезпеченню повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості, надання рівних прав всім неповнолітнім хто бажає працювати незалежно від статі, раси, віросповідання. Відзначається достатньо високий рівень правового регулювання правовідносин щодо працевлаштування неповнолітніх міжнародно-правовими актами та національним законодавством, що діють у вказаній сфері.

Законодавство України у сфері регулювання праці неповнолітніх загалом відповідає стандартам та вимогам Європейського Союзу. Зауважено, що деякі положення національного законодавства потребують доопрацювання. Зокрема, потребує ратифікації Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий). Крім того, необхідно встановити перелік легких робіт, які можуть виконувати особи віком з 14 років. Саме тому, на законодавчому рівні повинні бути закріплені норми, щодо належного захисту неповнолітніх осіб

1. Iriohlu S. D. (2018). Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia pratsi nepovnolitnikh za zakonodavstvom Ukrainy. [Features of legal regulation of juvenile labor under the legislation of Ukraine]. Naukovyi zhurnal «ΛΌHOΣ». Mystetstvo naukovoi dumky». No 1. Vol. 130–132. [in Ukrainian].

2. Yevropeiska sotsialna khartiia. [European Social Charter.]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text (Accessed:11.04.2022 р.). [in Ukrainian].

3. Khartiia Spivtovarystva pro osnovni sotsialni prava pratsivnykiv. [The Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers.]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_044#Text (Accessed: 11.04.2022 р.). [in Ukrainian].

4. Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu. [Charter of Fundamental Rights of the European Union.]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text (Accessed: 11.04.2022 р.). [in Ukrainian].

5. Dyrektyva Rady Yevropeiskoho Soiuzu № 94/33/IeS «Pro zakhyst pratsiuiuchoi molodi». [Directive 94/33 / EC of the Council of the European Union on the protection of working youth.]. URL: https://base.garant.ru/70214524/ (Accessed: 11.04.2022 р.). [in Ukrainian].

6. Nazarov D. V. (2008). Harmonizatsiia pravovykh norm Ukrainy z okhorony pratsi molodykh pratsivnykiv iz zakonodavstvom Yevropeiskoho Soiuzu. [Harmonization of legal norms of Ukraine on the labor protection of young workers with the legislation of the European Union.]. Nashe pravo.  № 1. P. 95–100. [in Ukrainian].

7. Konventsiia pro minimalnyi vik pryiomu ditei na robotu v promyslovosti № 59. [Convention on the Minimum Age for Admission of Children to Work in Industry № 59.]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_132#Text (Accessed: 11.04.2022 р.). [in Ukrainian].

8. Konventsiia № 138 «Pro minimalnyi vik dlia pryiniattia na robotu». [Convention № 138 «On the Minimum Age for Admission to Employment».]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_054#Text (Accessed: 11.04.2022 р.). [in Ukrainian].

9. Konventsiia pro nichnu pratsiu pidlitkiv u promyslovosti № 6. [Convention on Night Work of Adolescents in Industry No. 6]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_124#Text (Accessed: 11.04.2022 р.). [in Ukrainian].

10. Konventsiia pro obmezhennia nichnoi pratsi ditei ta pidlitkiv na nepromyslovykh robotakh № 79. [Convention on Limitation of Night Work of Children and Adolescents in Non-Industrial Work No. 79]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_126#Text (Accessed: 11.04.2022 р.). [in Ukrainian].

11. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy. [Code of Labor Laws of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#TextAccessed: 11.04.2022 р.). [in Ukrainian].

12. Konventsii ta rekomendatsii, ukhvaleni MOP (1919-1964). [Conventions and recommendations adopted by the ILO (1919-1964):]. V 2 t. Mizhnarodne biuro pratsi. Zheneva, 1999. T. 1. 1560 s.

 

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2022/international-legal-guarantees-labor-protection Beck U. International legal guarantees of labor protection of minors.