стратегічне планування

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

В даній статті представлено альтернативний підхід до стратегічного планування розвитку територіальних громад. Суть даного методу полягає в інтегральному підході територіальною громадою до використання наявних ресурсів, необхідних для її розвитку з диференційним плануванням конкретних операційних завдань на конкретний час.

Лін менеджмент в умовах економічного зростання та розвитку

Досліджено особливості та принципи застосування lean менеджменту. Виявлено причини упровадження lean концепції, а також склад lean команди. Сформовано рекоме- ндації щодо впровадження системи lean менеджменту на підприємстві з метою економіч- ного зростання в умовах розвитку та впровадження нових видів зовнішньоекономічної діяльності.

Проблеми та перспективи стратегічного планування регіонального розвитку

Розглянуто проблеми стратегічного планування регіонального розвитку. З’ясовано складові системи планування регіонального розвитку. Зроблено акцент на проблемах стратегічного планування регіонального розвитку в Україні. Обґрунтовано чинники, які зумовлюють необхідність покращення стратегічного планування регіонального розвитку в Україні. Представлено перспективи розвитку стратегічного планування регіонального розвитку в Україні.

Циркулярна економіка як частина корпоративної стратегії організації

У статті досліджено впровадження концепції циркулярної економіки в корпоративну стратегію організації. Проаналізовано різні підходи авторів до визначення поняття циркулярної економіки, корпоративної стратегії та бізнес-моделей, проілюстровано процес стратегічного планування з врахуванням концепції циркулярної економіки, ідентифіковано бізнес-моделі циркулярної економіки та їх взаємозв’язок зі стратегією організації. Проаналізовано впровадження циркулярної економіки у корпоративну стратегію на прикладі обраних підприємств та сформовано висновки.

Strategic planning of a city development on the results of the previous strategic plan of its development

The goal of the article is to study the practice of strategic management of the development of territorial communities in Ukraine and to formulate recommendations on the principles of updating long-term and medium-term priorities of local development on this basis.

Formation of Corporate Strategy by the Enterprise Engaged in Foreign Economic Activity

The article proves the importance of corporate strategy formation and the significance of considering the current state of the economy by the enterprise engaged in foreign economic activity. The nature of the corporate strategy, as well as stages and principles of its creation are analyzed. Based on the analysis of domestic and foreign scientific developments, the definition of the concept “corporate strategy” is provided. The process of the corporate strategy formation is also considered.

Формалізація процесу стратегічного планування розвитку регіонального туризму в Україні.

Розроблено методичний підхід до формалізації процесу стратегічного планування
розвитку регіонального туризму, в якому комплексно враховано такі специфічні
особливості стратегічного планування, як: одночасна приналежність до політики
розвитку туристичної індустрії держави та соціально-економічної політики у сфері
розвитку регіонального туризму; взаємозв’язок стратегічного планування з державною
політикою та державним управлінням. Сформульовано та сформовано цільову функцію