адвокатура

Особливості діяльності адвокатури в умовах воєнного стану

У зв’язку з  повномасштабним вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року по всій території нашої держави було введено воєнний стан. Російська агресія не лише ускладнила політичні, економічні та інші процеси всередині нашої країни, але й спричинила безліч змін у багатьох сферах суспільного життя, винятком не стала діяльність адвокатури України, що являє собою незалежний самоврядний інститут, який забезпечує здійснення захисту, представництва та надання правової допомоги на професійній основі.

Основоположні принципи адвокатської діяльності в країнах Європейського Союзу

«У суспільстві, заснованому на повазі до верховенства права, адвокат виконує особливу роль. Обов'язки адвоката не починаються і не закінчуються сумлінним виконанням своїх повноважень, покладених на нього/неї відповідно до закону. Адвокат повинен служити інтересам правосуддя, а також тих, чиї права та свободи він уповноважений відстоювати і захищати, крім того, обов'язків адвоката входить не лише відстоювати інтереси клієнта, але й бути радником клієнта.

Проблеми інституту адвокатури у кримінальному процесі та їх подолання

У цивілізованих демократичних державах невід'ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура.
У сучасних умовах, коли нагальним стає питання ефективного реформування правової системи держави, наближення її до європейських стандартів − стандартів країн із більш досконалою правосвідомістю та правовою культурою, постають проблемні питання становлення та розвитку правової допомоги як гарантiї правопорядку та законності в громадянському суспільстві в Україні.

До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні

Розглянуто окремі проблемні питання функціонування адвокатського самовря-
дування в Україні. Акцентовано на його значущості як недержавного інституту,
створеного для самостійного вирішення питань самоорганізації та діяльності адвокатури.
Розглянуто завдання, які покладаються на органи адвокатського самоврядування.
Звернено увагу на проблеми оплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення
діяльності адвокатського самоврядування. Зазначено, що зупинення права на зайняття

Загальні засади організації та функціонування адвокатури зарубіжних країн

Статтю присвячено визначенню загальних засад організації та функціонування адвокатури в зарубіжних країнах. Особливу увагу приділено аналізу первинних, вторинних та третинних рівнів, національних та наднаціональних стандартів правового забезпечення функціонування адвокатури в ЄС. З’ясовано загальні засади організації та функціонування адвокатури Великої Британії, Німеччини, Франції, США. Окрему увагу присвячено становленню інституту адвокатури в сучасних розвинутих державах.

Шляхи удосконалення організаційних форм адвокатського самоврядування в Україні

Здійснено теоретичний аналіз шляхів удосконалення організаційних формадвокатського самоврядування в Україні. Досліджено, що адвокатське самоврядуванняє чітким показником розвитку інституту адвокатури, міцної й незалежної адвокатськоїкорпорації.

Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні

Належний правовий захист у кримінальному процесі відіграє провідну роль,
оскільки є надзвичайно важливим та обов’язковим елементом державного й суспільного
розвитку, виступає основою для формування демократичної правової держави та
громадянського суспільства. Розбудова правової держави неможлива без дотримання
гарантій захисту прав людини, без забезпечення чіткого механізму функціонування
такого специфічного демократичного інституту, яким є адвокатура.
Значення правових інститутів, котрі покликані захищати права людини, істотно

Моральні засади діяльності в Україні та ЄС інституту адвокатури в Україні та ЄС

У статті комплексно, на основі ґрунтовного аналізу значного масиву джерельної
бази, проаналізовано особливості формування моральних засад діяльності інституту
адвокатури в Україні та ЄС. Визначено зміст адвокатської етики: адвокат захищає
інтереси свого клієнта; використовує тільки ті засоби і способи захисту, які передбачені
законом; володіє такими якостями своєї професії які не мають псувати його імідж.
Сформульовано модель юриста, що повинна відповідати таким вимогам: високий