Основоположні принципи адвокатської діяльності в країнах Європейського Союзу

2022;
: 125-130

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Ostapenko L., Basarab M., Shevtsiv A. "Fundamental principles of lawyer activity in the countries of the European Union."

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

«У суспільстві, заснованому на повазі до верховенства права, адвокат виконує особливу роль. Обов'язки адвоката не починаються і не закінчуються сумлінним виконанням своїх повноважень, покладених на нього/неї відповідно до закону. Адвокат повинен служити інтересам правосуддя, а також тих, чиї права та свободи він уповноважений відстоювати і захищати, крім того, обов'язків адвоката входить не лише відстоювати інтереси клієнта, але й бути радником клієнта. Повага до професійної функції адвоката є необхідною умовою верховенства права й демократії в суспільстві» [1, с. 1].

Практичний досвід адвокатури крізь роки, а також традиції та звичаї в її діяльності, визначили спільну для всієї міжнародної юридичної спільноти модель адвоката. Створення законодавства, у нормах якого відображатиметься модель європейського інституту права, система адвокатури, яка б відповідала економічним та суспільно-політичним реаліям – все це першочергові умови членства у Європейському Союзі.

Сукупність професійних і особистих вимог, обумовлені особливим характером та специфікою адвокатської діяльності і відображають систему загальних, особистих та професійних якостей адвоката. Відповідний рівень захищеності прав і законних інтересів громадян прямо залежить від ефективності їх правового забезпечення, а також  тісно пов’язаний із станом адвокатури та визначається реальністю втілення в життя основоположних принципів її організації та здійснення. Значна роль в даному питанні також віддається моральному змісту їхнього обов’язку, адже поєднання морального та правового у змісті професійного обов’язку адвоката відбувається за принципом морального додержання правових норм, тобто правовий аспект професійного обов’язку адвоката повинен базуватися на моральних основах суспільного життя.

  1. Khartiya osnovnykh pryntsypiv yevropeysʹkoyi advokat·sʹkoyi profesiyi [Charter of Basic Principles of the European Legal Profession] (2006). Proekt «Dostupna ta yakisna pravova dopomoha v Ukrayini». Retrieved from http://qala.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Hartiya_brenduvannya.pdf. [in Ukrainian].
  2. Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod (z protokolamy) [On convention, international doc., protocol] 995_004 (1950). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text. [in Ukrainian].
  3. Statut Rady Yevropy [On statute, international document]. 994_001 (1949). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001#. [in Ukrainian].
  4. Pro advokaturu ta advokatsku diyalnist [On employment]. № 5076-VI (2012). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text. [in Ukrainian].
  5. Shatarsʹka T. (2017). Konfidentsiynistʹ. Obovyazok advokata zberihaty advokat·sʹku tayemnytsyu [Privacy. The lawyer's duty is to keep the lawyer's secret]. Advokat Shatarsʹka Tamila Nazimivna. Retrieved from https://www.shatarska.in.ua/3-konfidencijnist-obovyazok-advokata-zberigati-advokatsku-tayemnicyu/. [in Ukrainian].
  6. Biryukova A. M. Biryukova, A. M. (2017). Pryntsyp priorytetu interesiv kliyenta v systemi etychnykh zasad advokat·sʹkoyi diyalʹnosti. Visnyk kryminalʹnoho sudochynstva [The principle of the priority of the client's interests in the system of ethical principles of advocacy. Herald of criminal justice]. № 4. S. 121-128. [in Ukrainian].
  7. Rohatynska N. Z., Banakh S. V., Bereza N. V., Naulik N. S., Matvias A. B., Oliinychuk R. P., Chudyk N. O. (Red.) (2019). Teoretychni ta praktychni aspekty reformuvannya instytutu advokatury: monohrafiya [Theoretical and practical aspects of reforming the institute of advocacy: monograph]. Ternopil: Ekon. dumka TNEU. [in Ukrainian].
  8. Zaborovskyi V.V., Fazykosh V.G., Semerak O.S. (2022). Pidvyshchennya kvalifikatsiyi advokata yak odyn iz yoho profesiynykh obovʺyazkiv: zahalʹni polozhennya. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho Natsionalʹnoho Universytetu [Improvement of the lawyer's qualifications as one of his professional duties: general provisions. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University]. № 70. S. 444-449. [in Ukrainian].
  9. Parente L. M. (2020). Istoryko-pravova kharakterystyka rozvytku zakonodavstva pro samorehulʹovani orhanizatsiyi. Pravovi horyzonty [Historical and legal characteristics of the development of legislation on self-regulated organizations]. 22 (35). S. 7-15. [in Ukrainian].