ruin

МЕТОДИКА ВІЗУАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЗАМКУ В СТАНІ ТРИВАЛОЇ РУЇНИ

Головним завданням візуального обстеження архітектурного
об’єкта є збір інформації про його існуючий стан та виявлення архітектурних
особливостей. Так як отримання даних відбувається безпосередньо при виїзді на
об’єкт дослідження, що відзначається короткотривалим проміжком часу, –
оперативна фіксація інформації є критично важливим елементом. Для цього
завдання сформовано методику візуального обстеження споруди представлену на
прикладі замків в стані тривалої руїни, що включає попередню підготовку до виїзду

ПРОБЛЕМА РЕСТАВРАЦІЇ ЗАМКОВИХ РУЇН В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕСТАВРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розкрито історію становлення реставраційної діяльності на
прикладі реставрації замкових руїн в Україні та Європі в період ХІХ-ХХІ ст. Як
приклад розглянуто замки у Вудстоці (Англія), Вільнюсі, Тракаї (Литва),
Гайдельберзі (Німеччина), Варшаві, Іновлодзі (Польща), П'єрфоні (Франція),
Олеську та Острозі (Україна). Проаналізовано позиції щодо реставрації пам'яток
архітектури ряду науковців: Ежена Віолле-ле-Дюка, Алоїза Ріґля, Камілло Бойта
та Яна Захватовича.

РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ЗАМКОВИХ РУЇН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

У даній статті пропонується до огляду практичний досвід ревіталізації
замкових руїн Європи на прикладі замків у Англії (Беленсов Хол, Сендсфут), Шотландії
(Уркхарт), Італії (Дольчеаква, Зігмундскрон), Німеччині (Морітцбург), Польщі
(Мальборк). При аналізі замкових споруд акцентується на синтезі заходів щодо
збереження та відродження об’єктів: одночасне застосування реконструкції та
пристосування, консервації та музеєфікації, реставрації та відбудови. Європейський
досвід показує, що оживлення занедбаних та забутих пам’яток архітектури, зокрема