Рецензування

Рецензування (Double blind peer review) отриманих статей здійснюється у такій послідовності:

 1. Автор статті надсилає її на електронну пошту журналу: tt.journal@lpnu.ua

Стаття повинна відповідати профілю журналу і бути написана англійською мовою з дотриманням граматичних вимог, чітко сформованою та стислою. Слід зазначити, що автори несуть повну відповідальність за зміст поданих матеріалів.

До представленої на розгляд публікації додається супровідний лист у довільній формі за підписом автора/авторів про те, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь-яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей.

 1. Відповідальний секретар перевіряє статтю на відповідність формальним вимогам (оформлення та структуру, формування цитувань та списку літератури тощо згідно із встановленими вимогами). Головний редактор оцінює оригінальність статті, її наукову новизну, методологію викладення матеріалу тощо. Неналежним чином підготовлені рукописи будуть відхилені або повернуті авторам на доопрацювання. Статті, що відповідають усім вимогам журналу, перевіряються на плагіат і скеровуються на рецензування.
 2. Статті, які відповідають вимогам та науковому спрямуванню журналу і не містять плагіату, головним редактором надсилаються на рецензування. Для кожного рукопису призначається два анонімних рецензенти. Рецензентами є досвідчені фахівці галузі – члени редколегії або сторонні фахівці.
 3. Під час рецензування оцінюється:
  • зміст рукопису та його відповідність напрямкам журналу і назві статті;
  • наявність необхідних структурних елементів статті;
  • мета дослідження;
  • методики досліджень та отримані результати;
  • обговорення результатів дослідження та сформовані висновки;
  • використані літературні джерела та їх відповідність вимогам журналу.
 4. На основі проведеного аналізу рукопису, рецензенти роблять висновки про те, що стаття може:
  • бути опублікована без перегляду;
  • бути опублікована з незначним переглядом;
  • бути опублікована з суттєвим доопрацюванням;
  • не може бути опублікована у цьому журналі.
 5. Рецензенти наводять коментарі, у яких обґрунтовують прийняте ними рішення. Вони можуть зазначити побажання, після яких стаття може бути прийнята до друку. Результати анонімного рецензування надсилаються авторам електронною поштою. Якщо стаття була надіслана автору на доопрацювання, то після цього вона надсилається ще раз до рецензентів, щоб вони могли оцінити виправлену статтю.
 6. Всі отримані позитивні рецензії розглядаються редколегією журналу. Вона приймає остаточне рішення щодо опублікування статей. Такі рішення надсилаються авторам електронною поштою разом з відповідними коментарями.
 7. Прийняті до опублікування статті залишаються у редакційній колегії. Вони проходять професійне редагування англомовних версій. Після цього статті публікуються у відповідному номері журналу.

Процес рецензування може тривати від 5-ти тижнів до 3-х місяців. Автору, стаття якого не була прийнята до публікації, на його запит відправляється мотивована відмова.